חשבון אינפיניטסימלי/רציונליים

הגדרה 1: חזקה טבעית

יהי . נסמן:


הגדרה 2: רציונליים (שבר)

יהי שדה סדור. קבוצת הרציונלים () מוגדרת או לחילופין


טענה 1:

יהי

נגדיר את הקבוצה : אם נוכיח כי הקבוצה אינדוקטיבית סיימנו.

על פי הגדרת החזקות

נניח כי כלומר מתקיים ש-

נוכיח את נכונות הטענה עור :

על פי ההגדרה:

על פי הגדרת הקבוצה:

על פי כללי חזקות:

על פי פילוג:

על פי הגדרה:

על כן הקבוצה אינדוקטיבית והטענה נכונה לכל מספר טבעי.


טענה 2:

יהי

נגדיר את הקבוצה : אם נוכיח כי הקבוצה אינדוקטיבית סיימנו.

על פי הגדרת החזקות

נניח כי כלומר מתקיים ש-

נוכיח את נכונות הטענה עור :

על פי הגדרה וטענה 1:

על פי הגדרת הקבוצה :

על פי כללי חזקות:

על פי פילוג:

על כן הקבוצה אינדוקטיבית והטענה נכונה לכל מספר טבעי.


טענה 3:

נגדיר קבוצה: נוכיח כי אינדוקטיבית.

מפני ש-

נניח כי ומתקיים ש-.

נוכיח כי הטענה נכונה לכל :

על פי הגדרות:

על פי טענה 3:

על פי חילוף כפל,

על פי הגדרה

על כן קבוצה אינדוקטיבית והטענה נכונה לכל מספר טבעי

טענה 4:

נתון כי ולכן קיים איבר הפכי המקיים

מטענה 3 מתקיים :

על פי טענה 2:

על פי טענה 3:

על פי טענה 2:

נתבונן על המשוואה:

נחלק ב- ונכפיל ב- ונקבל

כלומר,


טענה 5: אי שיוויון ברנולי:

בסיס האינדוקציה: ואכן מתקיים ש: כלומר: .

הנחת האינדוקציה: נניח את נכונות הטענה עבור כלשהו, כלומר נניח ש:

נשים לב לכך שמכיוון ש- אז: , ולכן ניתן לכפול את שני אגפי האי-שוויון של ההנחה ולקבל ש:

כלומר מתקיים ש- . בנחה זו נשתמש בהמשך

צעד האינדוקציה: צריך להוכיח את נכונות הטענה עבור כלומר צריך להוכיח ש-:

על פי פילוג,

לפי הנחת האינדוקציה הראינו כי: (הביטוי חיובי מאחר ש- וגם , ולכן אי השיוויון מתקיים).

טענה 6: הבינום:

בסיס:

נניח כי הטענה נכונה

נוכיח כי הטענה נכונה :

שבר פשוט עריכה

הגדרה 3: שבר פשוט או הצגה מצומצמת

יהי שדה סדור. יהי   אם לא ניתן לכתוב  


טענה 7: לכל   יש הצגה מצומצמת יחידה, ולא קיים   המחלק את  

הרציונלים שדה סדור עריכה

משפט 1:   שדה סדור

יהיו   נוכיח כי השדה :

  1. סגור לחיבור:  
  2. סגור לכפל:  
  3. מקיים את אקסיומות השדה":
    • אקסיומת החילוף, קיבוץ, פילוג ואקסיומות הסדק מתקיימות בשדה הרציונלים מפני שהם תת קבוצה של שדה בו מתקיים תכונות אלו.
    • נמצאים בו האיברים אחד ואפס מפני ש- 
  4. קיום איבר נגדי: יהי   כלומר מתקיים   אזי הנגדי שלו יהיה

 

  1. # קיום איבר הפכי: יהי   כלומר מתקיים   אזי ההפכי שלו יהיה

  כך שמתקיים