חשבון אינפיניטסימלי/שלמים

הגדרה 1: שלמים

יהי שדה סדור. קבוצת המספרים השלמים של השדה

  • השלמים אינם שדה מאחר שאין מספר הופכי.


טענה 1: ::


טענה 2:


טענה 3:


טענה 4:


טענה 5:


טענה 6:


הגדרה 2: חלוקה

יהי . נאמר ש- מחלק את אם קיים כך ש-