טוקי פונה/שיעור 1: תנועות ועיצורים

בשיעור זה, נלמד כיצד לקרוא ולכתוב טוקי פונה.

טוקי פונה יכולה להיכתב בצורות כתב רבות: בכתב הלטיני, בכתב הקירילי, בכתב היווני, בהיראגאנה (מערכת כתב יפנית), ובעוד רבות אחרות. ניתן לכתוב את השפה גם בצורות כתב בלתי רשמיות רבות, כמו בכתב העברי. ישנה אף צורת כתב מרהיבה ביופיה, שבנוייה מסימינים המייצגים מורפמות, בדומה לכתב הסיני.

בשיעור זה נלמד את צורת הכתב הלטינית לטוקי פונה, מפני שהיא נמצאת בשימוש הנרחב ביותר מבין כל שאר הצורות.

טוקי פונה משתמשת בארבע עשרה אותיות מן הכתב הלטיני. הן נהגות בדיוק באותו אופן שהן נהגות באספרנטו ובאלפבית הפונטי הבינלאומי. להלן נמצאת טבלה, בה מופיעות כל האותיות בטוקי פונה, ולידן צורת ההגייה שלהן.

שימו לב! עקב אילוצים, שנגרמו בשל אופן ההגייה המצומצם בטוקי פונה, כל המילים, שאינן שמות, נכתבות באותיות קטנות בלבד, בשונה משמות, שנכתבים עם אות גדולה בתחילתם.

תנועות ועיצורים עריכה

תנועות עריכה

a - נהגית כתנועת פתח, ובתחילת מילה כאלף המנוקדת בפתח. כמו האות אלף במילה אַבָּא וכמו האות A במילה Car.

e - נהגית כתנועת סגול ובתחילת מילה כאלף המנוקדת בסגול. כמו האות אלף במילה אֶגד, מקבילה לאות E באנגלית במילים Then וEnd.

i - נהגית כתנועת חיריק ובתחילת מילה כאלף המנוקדת בחיריק כמו האות אלף במילה אִיטי, מקבילה לאות I באנגלית במילים If וPig

o - נהגית כתנועת חולם. כמו במילה אוֹהב, מקבילה לאות O באנגלית בריטית במילה Hot.

u - נהגית כתנועת קובוץ או שורוק במילה אוּרבני, מקבילה לאות U באנגלית במילה Put.

עיצורים עריכה

j - נהגית כמו יוד עיצורית, לדוגמה כמו האות יוד במילה ילד.

k - כמו כּ' במילה כּישוף וק' במילה קרוקודיל.

l - כמו ל' במילה לינה.

m - כמו מ' במילה מוצץ.

n - כמו נ' במילה נשימה.

p - כמו פּ' במילה פּעלול.

s - כמו ס' במילה סין.

t - כמו ת' במילה מתנה.

w - כמו פעמיים ו' במילה וואו או במילה וואללה.

בטוקי פונה, ניתן להחליף בין עיצורים כדי לדבר באופן קל יותר. ניתן להחליף את העיצורים הלא קוליים בשפה במקביליהם הקוליים. למשל, ניתן להגות את העיצור “t” הן בתור ת' לא קולית והן בתור ד' קולית או להגות את האות p הן בתור פ דגושה או בתור ב דגושה.

הטעמה עריכה

בטוקי פונה ההטעמה היא תמיד בהברה הראשונה של המילה. כלומר, כאשר יש שתי הברות ההטעמה היא מלעילית כמו במילה העברית חושך, וכאשר יש שלוש הברות ההטעמה היא מלעיל דמלעיל כמו במילה העברית אפריקה.

תרגיל 1 עריכה

קראו את המילים הבאות:

  1. toki
  2. pona
  3. jan pona
  4. mi tawa
  5. kepeken
  6. sitelen

תרגיל 2 עריכה

נסו לקרוא את המשפטים:

  1. mi wile toki e toki pi olin mi.
  2. tenpo pini la mi sona e jan mute.
  3. ?mi tawa ma ante la ona li moli ala moli

כפי שאפשר להבחין, בטוקי פונה לא ניתן לצרור עיצורים, אלא אם העיצור הראשון בצרור הוא “n” (כנהוג בסינית וביפנית). זהו כלל חשוב מאוד בטוקי פונה, והוא משומש בעיקר בתעתוק שמות.