טוקי פונה/שיעור 3: גוף שלישי

בשיעור זה נלמד כיצד ליצור משפטים המכילים גוף שלישי באמצעות המילית li, וכן נרחיב מעט על מילים עם משמעויות שונות.

מילים חדשות עריכה

 • 11. ona גוף שלישי, הוא, היא, הם, הן, שלו/ה שלהם/ן (הן אדם והן חפץ מקביל למילים He, His, She, Her/s, It/s, They, Their/s באנגלית)
 • 12. li - מילית הפרדה
 • 13. ijo - משהו, מישהו
 • 14. tomo - בית, מבנה, חדר, בנין
 • 15. tawa - הליכה, תנועה, תזוזה, אל, כלפי, לכיוון
 • 16. lukin - ראיה, מבט, הסתכלות, עין
 • 17. toki - שלום, דיבור, אמירה, שפה, מחשבה
 • 18. suno - שמש, אור, זוהר, מקור אור
 • 19. suli - גדול, כבד, רחב, ארוך, גבוה, חשוב, מבוגר
 • 20. ilo - כלי, מכונה, מכשיר
 • 21. kepeken - להשתמש, באמצעות
 • 22. wile - רוצה, צריך, מעוניין, משתוקק

המילית li עריכה

כפי שלמדנו בשיעור הקודם, כדי לומר חבר בטוקי פונה, נשתמש בצירוף המילים: jan pona. בהמשך נלמד על מילים נוספות, שבשביל לומר אותן בשפה זו, יש להשתמש בצירופי מילים. הכלל הוא, שמילה הבאה מיד אחרי מילה קודמת, פעמים רבות היא מתייחסת אל המילה שלפניה, ובעצם היא חלק מהמשמעות. אם כן, הבה וננסה לחשוב יחד, כיצד נאמר בטוקי פונה אדם טוב, או האיש הוא טוב, כאשר אנו לא מתכוונים לומר שהוא חבר. חשבו האם צמד המילים jan pona יכול להתאים? לא! מאחר ומשמעות הצירוף היא חבר. אם כן, כיצד נפתור את הבעיה? ובכן, באמצעות המילית li! המילית משמשת כסימן המפריד בין המילים, ובא לומר לנו שלכל מילה יש משמעות בפני עצמה. הבה ונראה: jan li pona, איש, הפרדה, טוב - איש טוב, או האיש הוא טוב. בצורה זו נוכל לומר על מישהו שהוא טוב, גם אם הוא לא חבר שלנו.

הבה נתבונן בדוגמה נוספת: כיצד נאמר האיש אוכל? jan li moku! באם נאמר jan moku המשמעות תהיה, אדם המיועד לאכילה...

לכן, כל פעם שהמשפט מכיל גוף שלישי מכל סוג שהוא, יש להוסיף לפני המילה הבאה אחריו ואינה משמשת כחלק ממנו, את המילית li.

שימו לב, בגוף ראשון ושני אין צורך להשתמש במילית, מאחר ואין צירופי מילים הכוללים את המילים mi או sina. לעומת זאת, בגוף שלישי, יש להשתמש במילית גם כאשר המילה לא נכללת באף צירוף וכן במילה ona, מאחר וגוף זה יכול באופן כללי להיכלל בצירופים.

דוגמאות נוספות:
ona li tawa - הוא הולך
ijo li moku e kili - מישהו אוכל פרי
jan li lukin e suno - האשה רואה את השמש
suno li suli - השמש היא גדולה

לימוד המילים החדשות עריכה

ona עריכה

המילה ona היא מקבילה לכל גוף שלישי: הוא, היא, הם, הן. הן כשהן מתארות אדם והן כשהן מתארות חפץ.

דוגמאות:
היא מדברת - ona li toki
הוא אוכל - ona li moku
הם גדולים - ona li suli
הן מסתכלות - ona li lukin

ijo עריכה

המילה ijo, משמעותה משהו או מישהו:
ijo li tawa - משהו זז
ijo li toki - מישהו מדבר

tomo עריכה

משמעות המילה tomo היא כל דבר בנוי, בכלל זה בית, מבנה, דירה, חדר, קרוואן וכיוצא באלה.

lukin עריכה

משמעות המילה lukin היא כל הקשור בעין ראיה והסתכלות, ממילא גם המילה עין בטוקי פונה היא lukin. חשוב לציין, כי בכל פעם שמתארים הסתכלות או מבט על משהו או לכיוון כלשהו בטוקי פונה, משתמשים במילים שמשמעותן "לראות את". לכן, מסתכל על, מביט ב, רואה את, צופה ב, וכו', תמיד יתורגמו כ-lukin e.

דוגמאות:
אני רואה את הבית - mi lukin e tomo
אני רואה בנין - mi lukin e tomo
היא מסתכלת על האיש - ona li lukin e jan
אני צופה בזה - mi lukin e ni
ona li lukin e kili ona - היא רואה את הפירות שלה

tawa עריכה

המילה tawa כוללת את כל הקשור בתנועה, תזוזה והליכה.

דוגמאות:
אני הולך - mi tawa בנוסף, אומרים את המילים האלו כשנפרדים, והן מקבילות למילה "להתראות".
אתה נוסע - sina tawa
משהו בתנועה - ijo li tawa
הוא דוחף את הדובדבן - ona li tawa e kili

משמעות נוספת שיש למילה היא כמילת יחס. היא משמשת כתרגום למילות היחס: אל, ל, לכיוון וכלפי.

דוגמאות:
mi toki tawa jan - אני מדבר אל האיש
ona li toki tawa mi
הוא מדבר אלי
ijo li tawa e ijo tawa telo - משפט זה הוא מורכב מעט, אך נוכל להבין לאחר מחשבה, כי משמעותו היא: מישהו מזיז (את ה)משהו למים.

יש לציין כי כשמשתמשים במילה לתיאור הליכה או תנועה לכיוון מסוים המוזכר מיד לאחריה, התרגום המילולי שלה הוא תנועה לכיוון.

דוגמה:
mi tawa tomo - אני הולך אל הבית (הביתה)

ilo עריכה

המילה ilo כוללת את כל סוגי הכלים והמכונות, החל במזלג וכלה במכונה המשמשת לייצור פצצת אטום.

kepeken עריכה

משמעות המילה kepeken היא באמצעות, על ידי, דרך, בעזרת וכל כיוצא בזה.

דוגמאות:
אני אוכל מאכל (כלשהו, לצורך העניין נאמר שמדובר בנקניק) באמצעות מזלג - mi moku e moku kepeken ilo
הוא הולך בעזרת הסיוע שלי - ona li tawa kepeken mi
היא שותה מים באמצעות כוס - ona li moku e telo kepeken ilo

toki עריכה

המילה toki כוללת את כל מה שקשור בדיבור ואמירה, ובנוסף היא יכולה גם לשמש כתרגום למילה שפה. בנוסף, משתמשים במילה גם כדי לומר שלום.

דוגמאות:
mi toki - אני מדבר
suna toki tawa sina - אתה מדבר לעצמך
toki tawa sina - שלום לך
toki ni li pona tawa mi - שפה זו היא טובה בשבילי (לי או כלפיי)
ona li toki e toki pona - הם דוברים (את ה)טוקי פונה.
ona li toki kepeken toki pona - הם מדברים ב(אמצעות )טוקי פונה
toki pona - שפה טובה או שפת הטוב

משמעויות רבות למילה אחת עריכה

כפי שנוכחנו לראות, למילה בטוקי פונה יכולות להיות כמה משמעויות. לרוב המילה תתאר הן את הפועל והן את שם העצם. כמו כן, בטוקי פונה אין הבחנה בין מילים כמו מבט, ראיה, צפיה וכו' וכולן נכללות במילה אחת. אותו רעיון תקף גם למילים אחרות בשפה כמו tomo המתארת כל דבר בנוי, ijo המתארת הן משהו (חפץ) והן מישהו (אדם), וכן למילים נוספות שנלמדו עד עתה. אותו הדבר קורה עם המילים suno הכוללת את כל הקשור בשמש ובאור, wile הכוללת את כל הקשור בצורך וברצון ו-suli הכוללת את כל מה שקשור לגודל.

דוגמאות:
suno li suli - השמש (היא) גדולה
mi suli - אני גדול
sina suli - אתה גדול
ona li lukin e suno li suli - הוא מסתכל באור הגדול
המלפפון ארוך - kili li suli
האיש החשוב - jan li suli
mi wile moku - אני רוצה לאכול, אני צריך לאכול, כמו כן, המשמעות יכולה להיות גם "אני רעב".
ona li wile e moku - הוא/היא/הם רוצה/ים אוכל/את האוכל
אתה צריך ללכת - sina wile tawa
הן רוצות לראות את השמש - ona li wile lukin e suno
היא צריכה אור - ona li wile e suno

צירופי מילים עריכה

כפי שראינו מילים מסוימות בטוקי פונה מורכבות מצירופי מילים. כעת נתמקד במילים מכונית, ים ומשקפיים.

מכונית עריכה

אם כן, כיצד נאמר מכונית בטוקי פונה? tomo tawa, כלומר מבנה זז. שימו לב כי כדי לומר שהבית זז (למשל בעת רעידת אדמה), או לתאר תזוזה של קרוואן וכל דבר בנוי אחר, נשתמש במילית li כמפרידה בין tomo ו-tawa, דהיינו tomo li tawa, ובכך נבין כי אין הכוונה למכונית.

ים עריכה

כיצד נאמר ים בטוקי פונה? telo suli, כלומר הצירוף של המילה מים יחד עם המילה גדול, ייצור את המשמעות של ים. כמו בדוגמה הקודמת, יש לשים לב, כי כדי לומר על מים שהם חשובים, כבדים וכדו', יש לומר telo li suli. הוא הדין לכל תיאור של שם עצם או גוף שלישי בטוקי פונה, יש להוסיף את המילית li למעט במקרה שמדובר בצירוף מילים בעל משמעות.

משקפיים ומשקפת עריכה

הצירוף ilo lukin כלומר כלי ראייה, יוצר את המשמעות של משקפת או משקפיים. לעומת זאת ilo li lukin ישמש לתיאור עין אלקטרונית וכדו'.

סדר המילים עריכה

יש לשים לב כי כמו בעברית, סדר המילים במשפט הוא קודם הנושא ורק אחריו הפועל לדוגמה: telo li suli. באותה מידה, גם בצירופי המילים, כל מילה מתארת את המילה הקודמת: telo suli - מים גדולים=ים. הסדר הזה הוא דומה לסדר המילים בעברית, שם עצם ולאחריו שם תואר: "מים כבדים" (גם כן telo li suli) כאשר המילה מים היא שם העצם, וכבדים, שם התואר. יש להקפיד על סדר זה (בשונה מסדר המילים בחלק מהשפות האירופאיות כמו למשל big water באנגלית ו-granda akvo באספרנטו).

משפט המכיל שני מושאים או פעולות עריכה

כיצד נאמר בטוקי פונה, אני רואה את הבית ואת המכונית? בטוקי פונה השימוש בוו החיבור מצומצם מאד, ועליו נלמד בהמשך. משפט המכיל שני מושאים (עצמים שעליהם או כלפיהם נעשית פעולה), יראה כך: mi lukin e tomo e tomo tawa. דהיינו אני רואה את הבית, את המכונית.

וכיצד נאמר האיש מדבר ומסתכל? במקרה כזה, נשתמש פעמיים במילית ההפרדה li: jan li toki li lukin.

וכעת נפגוש במקרה, שבו גם בגופים ראשון ושני יש להשתמש במילית li. המשפט יראה בדומה לדוגמה של גוף שלישי, אך לפני הפעולה הראשונה, אין צורך להשתמש במילית, מאחר וגופים אלו, לא נכללים בשום צירוף מילים. לדוגמה, את המשפט אני רואה וצריך מים, נאמר בטוקי פונה: mi lukin li wile e telo. דוגמה נוספת: אני הולך ומדבר - mi tawa li toki.

שימו לב שכאשר אחת מהפעולות מתייחסות למושא, נמקם אותה בחלקו השני של המשפט בתוספת e כמו במשפט רגיל. לעומת זאת, משפט שבו שתי הפעולות מתייחסות לשני מושאים, יתפצל לשניים: אני רואה מים ואוכל משמש - mi lukin e telo. mi moku e kili.

אהבה למול חיבה עריכה

כמו בשפות רבות, קיים בטוקי פונה הבדל בין אהבה לחיבה (בדומה להבדל באנגלית בין Love ל-Like, ובאספרנטו בין Ami ל-Ŝati). במילה אהבה משתמשים בדרך כלל, רק כדי לתאר אהבה בין בני אדם (לרוב בהקשר רומנטי או בין בני משפחה), ולהבדיל מחיבה למאכל או מקום (או אדם שלא בהקשר רומנטי ומשפחתי) מסוים וכדו'. כפי שלמדנו בשיעור הקודם, המילה olin משמעה אהבה, אך יש להדגיש כי נעשה שימוש במילה אך ורק כדי לתאר אהבה בין בני אדם. לדוגמה: mi olin e sina - אני אוהב אותך.

בשביל לתאר בטוקי פונה חיבה שלא בהקשר אנושי, כמו למשל חיבה למאכל, משתמשים במילים pona tawa כלומר טוב או מוצא חן כלפי האדם המחבב.

דוגמאות:
אני מחבב בננות - kili li pona tawa mi
אתה מחבב הליכה - tawa li pona tawa sina
הוא אוהב לאכול תפוחים - moku e kili li pona tawa ona
אנחנו מחבבים את המכונית שלנו - tomo tawa mi li pona tawa mi
את אוהבת את הבית הזה - tomo ni li pona tawa sina

תרגילים:

תרגם את המשפטים הבאים מטוקי פונה לעברית עריכה

 • .ijo li wile moku e telo
 • .mi wile moku
 • .kili li suli li pona
 • .mi lukin e suno li suli kepeken ilo lukin
 • .ona li lukin e tomo ona kepken ilo li lukin
 • .sina tawa tomo mi kepeken tome tawa sina
 • .ona li lukin e telo suli. ona li wile e ijo
 • .mi olin e jan li pona
 • .mi moku li lukin
 • .toki e toki pona li pona tawa mi
 • .jan li tawa li lukin e suno

תרגם את המשפטים הבאים מעברית לטוקי פונה עריכה

 • הגזר גדול.
 • אני רואה אותך.
 • אתה רעב.
 • אתה רוצה לאכול פרי ולשתות מים. (טיפ: אפשר להשתמש במילה אחת פעם אחת בשביל אכילה ושתיה)
 • היא רואה בית ועין אלקטרונית.
 • הן הלכו לים ודיברו.
 • הן תלכנה הביתה.
 • אני מחבב את המשקפת הזו.
 • הסכין הוא גדול.
 • אני אוכל ירקות באמצעות כף.
 • אני רואה דרך המשקפת קרוואן זז.
 • הוא מדבר בטוקי פונה