טורקית/עקרונות יסוד/הרמוניית התנועות

הרמוניית התנועות עריכה

בטורקית יש שמונה תנועות, המתחלקות בשתי חלוקות שונות, לפי מיקום הגייתן בפה:

התנועות הקדמיות הן i, e, ö, ü והאחוריות הן ı, a, o, u עריכה

במילה טורקית מקורית יופיעו תנועות מאחת המשפחות הללו, בלבד. כלל זה חל לגבי המילה הבסיסית, וכן לגבי מילים שנוצרו מהרכבת סיומות עליה.

רוב הרכיבים שניתן להוסיף למילה, קיימים בשפה בשתי גרסאות - האחת עם תנועה קדמית והאחרת עם תנועה אחורית.

  • המילה ev (בית) מכילה תנועה קדמית (e) ולכן תבוא עם רכיבים שהתנועה בהם היא קדמית:
    • "הבתים שלכם" יהיה evleriniz.
  • המילה at (סוס) מכילה את התנועה האחורית a, ולכן היא תבוא עם רכיבים שהתנועה בהם היא אחורית:
    • "הסוסים שלכם" יהיה atlarınız.

התנועות המעוגלות (נהגות עם שפתיים מכווצות) הן o,u,ö,ü, והתנועות הלא-מעוגלות הן i,e,ı,a. עריכה

כאשר מוסיפים סיומות למילה בטורקית, התנועה המופיעה בהברה האחרונה של המילה תהיה "מעוגלת" או "לא מעוגלת", ועובדה זו תשפיע על צורתה של הסיומת. כך:

  • söz ("מילה") ו sözlük ("מילון", "מילולית")
  • bir ("אחד") ו birlik ("אחדות").
  • hoş ("טוב, נעים") ו hoşluk ("טוב, נועם").
  • can ("נפש"), canlı ("חי") ו canlılık ("חיוּת", "מרץ", "ערנות").

בכל המקרים, הסיומת היתה אותה סיומת - lik- אשר הוספתה לשם-עצם יוצרת שם-עצם חדש, שמשמעותו היא "התכונה המאפיינת את ...". כך canlılık ("חיות") היא התכונה המאפיינת מי שהוא canlı ("חי"). סיומת זו "מתחפשת" בכל פעם בצורה אחרת, בהתאם להברה האחרונה במילה שעליה היא מורכבת. אחרי ö,ü היא lük. אחרי o,u היא luk, וכן הלאה.

חריגים עריכה

מילים שמקורן בשפות זרות, כמו kitap ("ספר") שהוזכרה לעיל, אינן מצייתות לכללי הרמוניית התנועות בצורתן הבסיסית, אבל כאשר מוסיפים להן סיומות טורקיות, הסיומות יתנהגו בהתאם להברה האחרונה שלהן. kitap תתנהג כאילו היתה מילה טורקית המכילה רק תנועות "אחוריות" (למרות שהיא מכילה גם את התנועה i, שהיא תנועה "קדמית"). צורת הרבים של kitap, למשל, תהיה kitaplar ולא kitapler.