יוונית מודרנית/שיעור 1

שיעור 1: קריאה, היגוי, כינויי השם, ופעלים בהטיה הראשונה.

קצת על השפה היוונית

עריכה
יוונית מקראית

השפה היוונית היא אחת מהשפות הכתובות העתיקות בעולם. ראשיתה של הספרות היוונית נמצאת בהמצאת הכתב, בתקופתו של הומר. אין הדבר מפתיע אם כן, שהשפה השתנתה רבות במרוצת השנים. סביר להניח שהשפה השתנתה כל כך שבן יוון היום לא יוכל להבין את שפתו של הומר, אכילס או לקרוא את הברית החדשה (שנכתבה במקור ביוונית) מבלי שילמד את היוונית הקלאסית קודם. עד למאה ה־20, הצורה הקדומה של היוונית הייתה היחידה עם יחוס תרבותי והייתה שפתה הרשמית של הממשלה ביוון. במצב זה, יוונים שאינם משכילים לדוגמה, נאלצו לחתום על חוזים משפטיים כשהם לא יודעים מה כתוב בהם. במהלך המאה ה־20 שונתה השפה הכתובה כך שתתאים לזו המדוברת והפכה לשפה הנפוצה וכיום היא השפה הרשמית של יוון וכריתים. השינוי האחרון בשפה היוונית הוכנס בשנת 1981 כאשר השימוש בטעמים שונים בשפה הוסר. ספר זה עוסק ביוונית המודרנית (ולא בעתיקה או המקראית). מילים רבות מהשפה העתיקה נשמרו עד לימינו אנו; זה הדין עם המילים άνθρωπος (אדם) ו־θάλασσα (ים).

תנועות

עריכה

בשפה היוונית קיימות 5 תנועות עיקריות:

α האות "אלפא" שנהגת כמו a במילה father
ε האות "אפסילון" שנהגת כמו e במילה bet
ι האות "יוטא" שנהגת כמו i במילה bit
ο האות "אומיקרון" שנהגת כמו ο במילה more
ου הצרוף הזה נהגה כמו οο במילה boot

לאורך הספר, קטעים המודגשים בצבע זה יש להם (או שיהיו בעתיד) הקלטות מתאימות.

כמו שניתן לראות מהדוגמאות מעלה, אותיות יווניות רבות דומות לאחיותיהן האנגליות גם בהיגוין ולא רק במראה שלהן. בנוסף לכך, ישנה כפילות בין הצלילים שמפיקים אותיות וצרופים שונים.
האותיות והצרופים הבאים נשמעות כולן כמו האות i במילה bit

υ ("איפסילון"), η ("איטה"),ει, οι, υι, ι

האותיות והצרופים הבאים נשמעות כמו האות e במילה bet:

ε, αι

האותיות והצרופים הבאים נשמעות כמו האות o במילה more:

ω ("אומגה"), ο

עיצורים

עריכה

האותיות הבאות נהגות כמו אחיותיהן האנגליות:

κ, τ

הערה לדוברי אנגלית מלידה: את האות היוונית τ יש להגות ללא צליל האוויר (צליל ה"h") בסוף.

תרגיל קריאה:

τα, τι, η, τη, το, του, τω, κάτω, κότα, άκου

מילים יווניות עם יותר מהברה אחת נהגות עם טעם באחת ההברות. מעל ההברה המוטעמת מופיע סימון מיוחד (כמו בשלוש המילים האחרונות).
אוצר מילים:

κακό רשע
κατά נגד, על פי, לקראת

העיצורים הבאים נשמעים כמו עיצורים מוכרים בשפה האנגלית (והעברית) אולם שונים מהם במראה. לצד כל אחת מהאותיות הבאות מופיעה אחותה העברית ואחריה האחת האנגלית. חלק מהאותיות מודגשות - אלו אותיות שדומות לאות מסוימת מהשפה האנגלית אולם לא נהגות כמוהה.

β, "בטא" ו, V λ, "למבדה" ל,L π, "פאי" פ, P
δ, "דלתא" ד', TH μ, "מיו" מ, M σ,ς, "סיגמה" ס, S
ζ, "זיתא" ז, Z ν, "ני" נ, N φ, "פִי" פ לא דגושה, F
θ, "ת'טא" ת', TH ξ, "קסִי" קְס, X ψ, "פסאי" פְס, PS

לאות σ יש סימון מיוחד בסוף מילה, ς. ישנם דוברי יוונים שהוגים את האות בין ס לבין ש.
האות θ נהגית כמות צרוף האותיות th במילה thing. האות δ לעומת זאת נהגית כמו הצירוף th במילה the

אוצר מילים ותרגילי קריאה:

ναι כן
καλό טוב
πού איפה
με עם
από מ (כמו בביטוי "אני מאילת")
σε בתוך
αλλά אבל

העיצורים הבאים בעלי הגיה מיוחדת:

γ, "גמא" צליל רך של ג למעט לפני התנועות ε/ι, אז היא נהגת כמו י.
ρ, "רו" נהגת כמו ר' מתגלגלת (ר' "ספרדית").
χ, "כִי" נהגת כמו צרוף האותיות ch בשפה הגרמנית או כמו האות כ לא דגושה.

אוצר מילים ותרגיל קריאה:

γράφω כתיבה
για בשביל
γιατί למה או בגלל
προς אל, לקראת
όχι לא
παρακαλώ בבקשה

הצירופים הבאים של תנועות נותנים תנועה חדשה:

ου כמו הצירוף oo במילה האנגלית boot
αυ av לפני תנועות ועיצורים מסויימים. af בשאר המקרים.
ευ ev לפני תנועות ועיצורים מסויימים, ef בשאר המקרים.
ηυ iv לפני תנועות ועיצורים מסויימים,if בשאר המקרים.
μπ b בתחילת המילה, mb בשאר המיקרים
ντ d בתחילת המילה, nd בשאר המקרים
χε, χαι לצליל החֵ... מתווסף צליל י בסופו, חְיֵ...
κε, και לצליל הקֵ... מתווסף צליל י בסופו, קְיֵ...

אוצר מילים ותרגילי קריאה:

και וְ (וו החיבור)
ή או
αυτός הוא
αύριο מחר
ευχαριστώ תודה
γυρεύω אני מחפש אחרי ...
μπορώ אני יכול
χαίρετε האח!, קריאה לשלום ולהתראות.
καλοκαίρι קיץ

.

להלן כל הא"ב היווני יחד עם שמות האותיות (באנגלית):

α άλφα ι γιώτα (או ιώτα) ρ ρω (או ρο)
β βήτα κ κάππα (או κάπα) σ σίγμα
γ γάμμα λ λάμδα (או λάμβδα) τ ταυ
δ δέλτα μ μι υ ύψιλον
ε έψιλον ν νι φ φι
ζ ζήτα ξ ξι χ χι
η ήτα ο όμικρον ψ ψι
θ θήτα π πι ω ωμέγα

כינויי גוף

עריכה

ביוונית ישנם שלושה מינים: זכר, נקבה וסתמי. להלן כינויי הגוף:

εγώ אני εμείς אנחנו
εσύ את/ה εσείς אתם/ן
αυτός הוא αυτοί הם
αυτή היא αυτές הן
αυτό סתמי (it) αυτά הם (סתמי)

גוף שני רבים הוא הצורה הפורמלית לפניה, גם כאשר הפניה היא לאדם יחיד.

פעלים

עריכה

הטייה ראשונה

עריכה

בשפה היוונית, הפועל מוטה בדרך כלל בהתאם לנושא המשפט ולכן הנושא מושמט לעיתים קרובות:

γράφω אני כותב/ת
γράφεις את/ה כותב/ת
γράφει היא/הוא כותב/ת
γράφουμε אנחנו כותבים/כותבות
γράφετε אתם/אתן כותבים/כותבות
γράφουν הם/הן כותבים/כותבות

בשפה היוונית אין שם פועל. בתור שם כללי לפועל משתמשים בגוף ראשון יחיד, למשל, המלה "לכתוב" - γράφω, המובאת למעלה.

הפועל Γράφω הפועל בהטייה ראשונה. פעלים מקבוצה זו ניתנים לזיהוי שכן הטעם בהם נמצא לפני ω האחרונה במילה.


הפעלים הבאים הם בהטייה ראשונה:

δίνω לתת
αλλάζω לשנות
διαβάζω לקרוא
κοιτάζω להתבונן ב...
βλέπω לראות
ακούω לשמוע
φτάνω להגיע
φεύγω לעזוב
παίρνω לקחת
αγοράζω לקנות
ξέρω לדעת
νομίζω לחשוב
βάζω לשים
πίνω לשתות


הפועלים έχω, להחזיק ב... ו είμαι, להיות

עריכה

שני פעלים חשובים הם έχω להחזיק ב... (to have) ו είμαι להיות (to be). הפועל έχω הוא פועל רגיל בהטיה ראשונה ומוטה כמו המילה γράφω אותה פגשנו כבר.


έχω יש לי έχουμε יש לנו
έχεις יש לך έχετε יש לכם
έχει יש לו έχουν יש להם

הפועל είμαι הוא סביל (לעומת השפה האנגלית בה הוא פעיל) ביוונית ואין לו צורה פעילה. הסיומת μαι היא אופיינית לפעלים סבילים בהם נטפל בהמשך. למרות שהטיפול בפעלים סבילים יבוצע בהמשך, חשיבותה של מילה זו ביוונית מספיקה כדי שהיא תקבל התייחסות מוקדמת. במקרים רבים הביטוי על נגזרותיו מקביל לביטויים אנגליים כמו I am ,you are, או he is.


είμαι אני (I am) είμαστε אנחנו (we are)
είσαι אתה/את (you are) είστε אתם/ אתן (you are)
είναι הוא/היא (he/she is) είναι הם/הן (they are)

אותיות גדולות

עריכה

כמות הידע ברשותך כרגע צריכה להיות מספקת כדי לקרוא משפטים שלמים ביוונית. כמו בשפות הודו-אירופאיות רבות, גם ביוונית האותיות מקבלות צורה מיוחדת כאשר הן מצינות שם או שהן נמצאות בראש משפט. להלן האותיות היווניות הגדולות והקטנות זו לצד זו. כדאי לשים לב שמרבית האותיות דומות לצורתן הקטנה או לאותיות לטיניות ידועות.


α Α ι Ι ρ Ρ
β Β κ Κ σ Σ
γ Γ λ Λ τ Τ
δ Δ μ Μ υ Υ
ε Ε ν Ν φ Φ
ζ Ζ ξ Ξ χ Χ
η Η ο Ο ψ Ψ
θ Θ π Π ω Ω

משפטים

עריכה

סדר המילים ביוונית הוא חופשי יחסית וקל להרכיב משפט נכון תחבירית בהשתמש בידע הקיים כבר בשפה האנגלית. ניתן להשמיט את נושא המשפט אם הוא מובן מאליו.

משפטים:

Είναι καλό. זה טוב.
Είναι κακό. זה רע.

ביוונית, כמו בעברית, שמות תואר משנים את האופן בו הם מסתיימים בהתאם למין ולמספר שמות העצם אותם הם מתארים. ברשימת המילים הבאה מצויינים שמות עצם ושמות תואר נייטרלים מבחינת מיניות המילה (זכר/נקבה). למילים שהם יחיד נייטרלי משתמשים במילה το עבור ה' הידוע.

אוצר מילים:

νερό מים
κρασί יין
τσάι תה
καυτό חם
κρύο קר
άσπρο לבן
κόκκινο אדום
θέλω לרצות

משפטים:

Το νερό είναι κρύο. המים קרים.
Το κρασί είναι κρύο. היין קר.
Το τσάι είναι καυτό. התה חם.
Το άσπρο κρασί είναι κρύο. היין הלבן קר.

המילה δεν מציין שלילה של הביטוי, מילה זו מושמת לפני המילה είμαι על ניגזרותיה. כדי לציין שאלה ביוונית משתמשים בנקודה פסיק (;) ולא בסימן שאלה (?).

משפטים:

Το κόκκινο κρασί δεν είναι κρύο. היין האדום לא קר.
Το νερό δεν είναι καυτό. המים לא חמים.

דיאלוג:

Χαίρετε. שלום.
Χαίρετε. שלום.
Έχετε τσάι; יש לכם תה?
Οχι, δεν έχουμε τσάι. Θέλετε νερό; לא, אין לנו תה. האם אתה רוצה מים?
Ναι, ευχαριστώ. כן, תודה.

דיאלוג 1

עריכה

פגישה עם אנשים

מארק: Γειά σας. אנה: Kαλημέρα. מארק: Τι κάνετε; אנה: Πολύ καλά και εσείς; מארק: Πολύ καλά.

אוצר מילים

עריכה
Γειά σας שלום!
Kαλημέρα בוקר טוב!
Τι κάνετε מה שלומך? (מילולית, מה אתה עושה?)
Πολύ καλά טוב מאוד
Και εσείς ואתה?

דיאלוג 2

עריכה

הצג את עצמך

מארק: Πως σε λέvε; אנה: Mε λέvε Άvvα.

אוצר מילים

עריכה
Πως איך
σε λένε קוראים לך (מילולית: הם קוראים לך).
με λένε קוראים לי (מילולית: הם קוראים לי).

סיכום האלף-בית וההיגוי

עריכה

אלף-בית / Αλφάβητο

עריכה

השפה היוונית היא מהשפות הכתובות הראשונות בעולם. חלק מחוקי הכתב והמאפיינים של השפה נעלמו במרוצת השנים ואינם מורגשים כיום. לדוגמה, התנועות לא היו נרשמות בעבר וכמו בשפה העברית, על הקורא היה לנחש את התנועות במילה הנקראת או לדעת אותן. הכתב התפתח דרך מפגש עם שפות זרות אחרות כמו גם ע"י פעולתו הטבעית של הזמן. ניתן לראות דמיון מסויים בין האלף-בית היווני לזה הלטיני כמו גם זה העברי.

אות שם עברי שם אנגלי שם יווני
A a אַלְפָא alpha άλφα
Β β בִיטָא vita βήτα
Γ γ גַאמָא gamma γάμμα
Δ δ דֶ'לְתָא dhelta δέλτα
Ε ε אֶפְּסִילוֹן epsilon έψιλον
Ζ ζ זִיטָא zita ζήτα
Η η אִיטָא ita ήτα
Θ θ טִ'יתָא thita θήτα
Ι ι יוֹטָא iota ιώτα
Κ κ קַאפָּא kappa κάπα
Λ λ לַמְדָ'א lambdha λάμδα
Μ μ מִי mi μι
Ν ν נִי ni νι
Ξ ξ קְסִי ksi ξι
Ο ο אוֹמִיקְרוֹן omicron όμικρον
Π π פִּי pi πι
Ρ ρ רוֹ rho ρω
Σ σ* סִיגְמָא sigma σίγμα
Τ τ תָאף taf ταυ
Υ υ אִיפְּסִילוֹן ypsilon ύψιλον
Φ φ פִי phi φι
Χ χ חִ'י chi χι
Ψ ψ פְּסִי psi ψι
Ω ω אוֹמֶגָה omega ωμέγα
* לאות סיגמה יש צורה קטנה מיוחדת שמשמשת בסוף מילה. שני הסימנים הקטנים של סיגמה נהגים בצורה דומה.

פרט לאלף-בית יש גם טעם (´) שנדון קודם וסימון דיארסיס (dieresis, ¨ ). השימוש בשני סימונים אלו נדון בהמשך.

היגוי אותיות האלף-בית

עריכה

בשפה היוונית, הצלילים הם בדרך כלל רכים. בתור כלל אצבע, כל אות מציינת צליל אחד (זהו לא חוק מוחלט כמו שנראה בהמשך). להלן טבלה החוזרת על האותיות ועל הצלילים המקורבים המופקים מהן. העמודה IPA מציינת את ההיגוי של האות לפי כללי ההיגוי הבין לאומיים, הקישורים בעמודה זו מופנים לויקיספר באנגלית.

האות כיצד להגות IPA XSAMPA
A α arc a a
Β β voice v v
Γ γ yes לפני תנועות מסויימות,

בשאר המקרים כמו האות g במילה הספרדית agua

ʝ לפני ɛ או i
ɣ אחרת
G
Δ δ this ð D
Ε ε bed ɛ E
Ζ ζ zoo z z
Η η see i i
Θ θ thin θ T
Ι ι see i i
Κ κ cute לפני תנועות מסוימות, אחרת knock c לפני ɛ או i
k אחרת
c, k
Λ λ lamp l l
Μ μ mine m m
Ν ν nine n n
Ξ ξ excelent ks k_s
Ο ο form ɔ O
Π π people p p
Ρ ρ כמו במילה הספרדית pero ɾ 4
Σ σ לפני β,ζ,γ,δ,λ,μ,ν,ρ נשמע כמו zoo, אחרת כמו soup s s
Τ τ hate t t
Υ υ see i i
Φ φ photo f f
Χ χ כמו בגרמנית בצרוף ich לפני עיצורים מסויימים, אחרת כמו במילה הגרמנית Loch ç לפני i או ɛ
x אחרת
C, x
Ψ ψ maps ps p_s
Ω ω from ɔ O

שים לב: האות Γγ היא האות הקשה ביותר להיגוי לדוברי אנגלית ועברית. האות נהגת כמו האות האנגלית h בצורה חזקה יחד עם ווברציה של מיתרי הקול הצליל דומה במעת לזה של האות χ לפני התנועות e ו i האותה נהגת כמו האות י כמו במילה ירושלים.

דיפטונג

עריכה

המילה דיפטונג מקורה מיוונית (δίφθογγος) ומשמעותה צרוף של שתי תנועות שנותנות צליל חדש מיוחד. ביוונית מודרנית, הדיפטונג משמעותו גם צירוף של שתני תנועות לתנועה חדשה קיימת. ישנם שמונה סוגי דיפטונגים ביוונית מודרנית, בנוסף ישנם גם צירופי עיצורים:

דיפטונג צורת היגוי IPA XSAMPA
αι bed ɛ e
αυ have לפני אותיות מסוימות, after לפני אחרות

av


,

af


align="center" | av, af
ει see i i
ευ ever לפני אותיות מסוימות, effect לפני אחרות

ɛv


,

ɛf


align="center" | ev, ef
ηυ evלפני אותיות מסוימות, beef לפני אחרות

iv


,

if


align="center" | iv, if
οι see i i
ου soon u u
υι see i i
γγ finger ŋ ng
γκ good בתחילת המילה , finger בכל מקרה אחר ɡ, ŋ g, ng
μπ banana בתחילת המילה, tumb בכל מקרה אחר| align="center" | [mb] או b b, mb
ντ day בתחילת המילה, sand בכל מקרה אחר [nd] או d, nd
τσ sweets ts
τζ jump j
γχ anchor nch

הטעם והסימנים הדיאקריטיים

עריכה

מרבית המילים היווניות מכילות "הברות מודגשות", אלו ההברות הנאמרות ביותר עוצמה במילה.לדוגמה, במילה "אבטיח" ההברה "טי" נאמרת ביותר עוצמה (מוטעמת).

ביוונית, ההברה המוטעמת מצויינת ע"י סימן ה"accent" (') מעל התנועה. במילים בנות הברה האחת , הסימן מוסר. כאשר הסימן נמצא מיד אחרי דיפטונג הטעם הוא בעיצור האחרון של הדיפטונג. מילים כמו Παύλος (פול), ou γυναίκα (אשה), מוטעמות נכונה.

אם הטעם הוא על האות הראשונה של הדיפטונג, האותיות לא נקראות כדיפטונג אלא בתור שתי אותיות נפרדות. זה המקרה במילה ρολόι (שעון) שלה שלוש הברות. במידה ויש צורך לשים את הטעם על ההברה הראשונה של הדיפטונג נעשה שימוש בסימנים הדיאקריטיים (¨), זה הדין במילה Εβραϊκός (עברית).

ישנם מקרים בהם אין טעם במילה (בדרך כלל מילים בנות הברה אחת ומילות קישור). מילים אלו קוראים בתור תוספת למילה הראשית. דוגמאות לכך:

  • ο (ה הידוע זכר) "Ο πατέρας" (האבא) נקרא כמילה אחת - aw-pah-TE-ras;
  • μου (שלי), "Ο πατέρας μου" (האבא שלי) נקרא כמילה אחת - aw-pa-TE-raz-mu.

כל מילה מוטעמת עם יותר מהברה אחת כוללת גם את סימן הטעם. למרות האמור עד כה, ניתן למצוא מילים בנות הברה אחת עם טעם. ή (או) וπού (איפה) הן דוגמאות לכך. לסימון הטעם במקרה זה יש שני תפקידים:

  • הוא מבדיל בין מילים שאחרות היו זהות - η (ה הידוע נקבה) ו που (זה, אשר);
  • הוא מסמן מילים כחזקות.

דיאלוג

עריכה

Αντώνης: Γεια σου
(אנטוני: שלום)
Ανθή: Γεια σου
(אנת'י: שלום)
Αντώνης: Πώς είσαι
(אנטוני: מה שלומך?)
Ανθή: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι
(אנת'י: שלומי טוב. ושלומך?)
Αντώνης: Είμαι καλά
(אנטוני: שלומי טוב.)
Ανθή: Πώς σε λένε
(אנת'י: איך קוראים לך? אפשרות שכבר לא משתמשים בה "Ποιο είναι το όνομά σου" מה הוא השם שלך?)
Αντώνης: Με λένε Αντώνη
(אנטוני: קוראים לי אנטוני. כתשובה לשאלה האופציונאלית עונים: "Το όνομα μου είναι Αντώνης" השם שלי הוא אנטוני)
Ανθή: (Εμένα) με λένε Ανθή, Χαίρω πολύ
(אנת'י: [אני] קוראים לי אנת'י, נעים מאוד, "Το όνομα μου είναι Ανθή" השם שלי הוא אנת'י)
Αντώνης: Χαίρω πολύ επίσης
(אנטוני: נעים מאוד גם כן)
Ανθή: Γεια σου
(אנת'י: להתראות)
Αντώνης: Γεια σου
(אנטוני: להתראות)

שים לב שהצירוף Γεια σου משמעותו גם שלום וגם להתראות.