יוונית קלאסית/האלף בית היווני

שם "דפוס" [1] "כתב" קריאה
אלפא Α α א/ה

[2]

אלפא מונשפת אֶ
בטא B β בֶ
גמא Γ γ ג
דלתא Δ δ ד
אפסילון Ε ε אֵ
זטא Ζ ζ ז (סד)
אטא Η η אַ+אֶ כמו במילה hair
תטא Θ θ לרוב th אך פעמים מעטות גם פ
יוטא Ι ι י
קפא Κ κ ק
למדא Λ λ ל
מיו Μ μ מ
ניו Ν ν נ
קסי Ξ ξ אקס (x), אולם כשקוראים טקסט זה מתעוות ל-ס
אומיקרון Ο ο אוֹ
פי Π π פּ
רוֹ Ρ ρ ר
סיגמא Σ σ(אמצע משפט) ς (בסוף משפט) ס
טאו Τ τ ת
אופסילון Υ υ אָה
פי Φ φ פְ
כי Χ χ כ
פסי Ψ ψ פס
אומגה Ω ω אוֹ
  1. יוטא סובסקריפטום (iota subscriptum)– יוטא הרשומה מתחת לאות. למשל ῶι תראה ביוטא סובסקריפטום כך, ῷ.
  2. νὺ ἐφελκυστικός – לגוף שלישי יחיד אין סיומת. לפעמים, כמו למשל לפני תנועה מוסיפים בסוף המילה ניו (ν).
  3. מילה ביוונית מסתיימת באחד מהעיצורים הבאים: ν, ρ, ξ, σ, ψ,

צירופים עריכה

צרוף קריאה
γχ אנח
γκ אנק
γυ אן

ττ - קיים רק בניב אטית מהמאה הרביעית לפנה"ס. בשאר הניבים ולפני המאה הרביעית נהוג היה לכתוב σσ.

הערות שוליים עריכה

  1. ^ כתב לפני המאה ה-9 בעיקר על כתבי אבן ופפירוסים
  2. ^ כל התנועות יכולות להגות בא' או ה', בהתאם לספיריטוס שמעליהם