יוונית קלאסית/תורת ההגה/הדמות עיצורים

שינוים בתנועה מתרחשת ביוונית בעיקר כאשר אנו מטים פועל אל הטייה אחרת שלו.

הוספת אוגמנט עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הארכות התנועה המקשרת עריכה

פעלים שמסתיימים בתנועה יכולים בקלות לבתחבר אל עיצור (C). התהליך היחיד שיכולה התנועה האחרונה לעבור הוא הארכות תנועה כאשר התנועה האחרונה הינה קצרה. על פי הכללים :

ο   ω  
ε   η 
ῦ   ῡ
ᾱ   ᾶ  (רק כשהיא אחרי ρ,ι,ε )
ᾱ   η  (שאר המקרים)

למשל, אני עושה, ποι-έ-ω עובר תהליך הארכות תנועה בעבר כלומר אני עשיתי יראה כך ἐ-πόι-η-σα.

מיזוגים עריכה

פעלים מתקשים לשמור על צורתם כאשר הם מסתיימים בתנועה ומתקשרים אל תנועה אחרת.

פעלים שמסתיימים בתנועה אלפא (α) עריכה

פעלים שמסתיימים בתנועה אומיקרון (ο) עריכה

ο   ω   
ε   η 
ῦ  

הדמות תנועה עריכה

חיכי שיני למנר

הידמות עיצורים שפתים עריכה

  • סיגמא (σ) + עיצור (אות) שפתי הופכת לפסי (φ)
  • סיגמא (σ) + עיצור (אות) חיכי הופכת לקסי (ξ)
  • סיגמא (σ) + עיצור (אות) שיני הופכת לזטא (ζ)
  • α+(ρ+ι+ε) =σ

סיגמה עריכה

  • צירוף ντσ, νδσ, νθς – הצירוף נופך בעקבות כך יש תהליך של התארכות התנועה הקודמת לצירוף.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.