יוונית קלאסית/תורת ההגה/הוספה של סיגמה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.גזעים בעלי הבהרה קצרה בסוף הגזע עוברים תהליך Insertion of sigma ב-pf middle-pass. דוגמאות:

  1. τελέω בפרפקט מידאלי-סביל יראה כך τετέλεσμαι.
  2. σπάω בפרפקט מידאלי-סביל יראה כך ἔσπασμαι
  3. κελεύωבפרפקט מידאלי-סביל יראה כך κεκέλευσμαι
  4. γιγνώσκω בפרפקט מידאלי-סביל יראה כך ἔγνωσμαι

גזעים בעלי הבהרה קצרה בסוף הגזע עוברים תהליך Insertion of sigma ב- first aorist passive. דוגמאות:

  1. τελέω באוריסט ראשון סביל יראה כך ἐτελέσθην
  2. σπάω באוריסט ראשון סביל יראה כך ἐσπάσθην
  3. κελεύωבפרפקט מידאלי-סביל יראה כך ἐκελεύσθην
  4. γιγνώσκω בפרפקט מידאלי-סביל יראה כך ἐγνώσθην

אם לפועל יש סיומת -θην (ולא -σθην) לא תהיה תוספת של סיגמה. מצד שני, אם יש את סיומת -σθην אין הדבר מחייב שתוסף סיגמה.

גזעים עם תוספת סיגמה (לרוב) עריכה

  1. גזעי -αζω
  2. גזעי -ιζω


רשימת פעלים עריכה

מקורות עריכה

Smyth grammar 489