יוונית קלאסית/תורת ההגה/מיזוגי אלפא

כללים :
α+ε=ᾶ
α+ει=ᾷ
αη=ᾶ
αῃ=ᾷ
α+ο=ω
α+οι=ῳ
α+ου=ω
α+ω=ω

העיקרון - אלפא בתוספת תנועה מתארכת.

דוגמא עריכה

תבנית:השלים

שינוי עיקריים עריכה

תבנית:השלים