יוונית קלאסית/תורת ההגה/מיזוגי אפסילון

פעלים שמסתיימים בתנועה אפסילון (ε)

עריכה

כללים

עריכה
ε+ε  ει [1]
ε+ο  ου

ε+תנועה ארוכה (η,α,ι,ω,υ דיפתונג)  נבלעת  
גזעים בעלי הבהרה אחת שהיא אפסילון מתמזגת האפסילון רק עם ε ועם ει, כלומר הם אינם עוברים מיזוג של ε+ο.

דוגמא

עריכה
כלל גוף דוגמא (ποιέω ו-πλέω)

ε+ε εῖ
οῦ>

גוף שני יחיד הווה מתמשך חיווי פעיל

ε+ο ου

גוף ראשון רבים מתמשך חיווי פעיל ποι-έ-ω+ομεν ποι-οῦμεν
ε+תנועה ארוכה נבלעת

ε+ει ει,
ε+η η,
ε+ῃ ῃ,
ε+οιοι,
ε+ουου,
ε+ωω

ποι-έ-ω+εις ποι-εῖς
גזעים בעלי הבהרה אחת שהיא אפסילון מתמזגת האפסילון רק עם ε ועם ει, כלומר הם אינם עוברים מיזוג של ε+ο. πλέω בגוף שלישי רבים הווה מתמשך חיווי פעיל ישאר πλέουσι ולא יעבור מיזוג.πλέω+ουσι πλέουσι

דוגמא למערכת של הפועל ποιέω

עריכה
פעיל
ind imp coni opt inf part
היבט מתמשך (Praes.)
ποιέω+ω= ποιῶ - ποιέω+ω= ποιῶ

ποιεω+οιμην= ποιοίμην
ποιέω+οιμι= ποιοῖμι

ποιέω+ειν= ποίεῖν

ποιῶν<br, - οῦντος /> ποιοῦσα
ποιοῦν

ποι-έ-ω+ει=ποιεῖς

ποίε-ω+ε=ποίει [2]

ποι-έ-ω+ ῃς=ποιῇς

ποι-ε-ω+ οίης=ποιοίης
ποι-έ-ω+ οις=ποιοοῖς

ποι-έ-ω+ει=ποιεῖ ποιε-ω+έτω= ποιείτω ποι-έ-ω+ῃ=ποιῇ

ποι-ε-ω+οίη = ποιοίη
ποι-έ-ω+οι= ποιοῖ

ποι-έ-ω+ομεν = ποι-οῦμεν
-
ποι-έ-ω+ωμεν= ποιμεν

ποιέ-ω+οιμεν= ποιοῖμεν

ποι-έ-ω+ετε=ποιεῖτε ποιέ-ω+ετε = ποιεῖτε ποι-έ-ω+ητε=ποιῆτε

ποιέ-ω+οιτε= ποιοῖτε

ποι-έ-ω-ουσι=ποιοῦσι ποιε-ω-όντων = ποιούντων ποι-έ-ω+ωσι=ποισι

ποιέ-ω+οιεν = ποιοῖεν

(Imperfectum) עבר מתמשך

ἐ-ποίε-ω+ον=ἐποίουν
ἐ-ποίε-ω+ες=ἐποίεις
ἐ-ποίε-ω+ε=ἐποίει
ἐ-ποιέ-ω+ομεν = ἐποιοῦμεν
ἐ-ποιέ-ω+ετε=ἐποιεῖτε
ἐποίε-ω+ον=ἐ-ποί-ουν

סביל

ποιέ-ω+ομαι= ποιοῦμαι
ποιέ-ω+ῃ(ει)=ποιῇ (εῖ)
ποιέ-ω+εται= ποιεῖται
ποιε-ω+όμεθα = ποιούμεθα
ποιέ-ω+εσθε= ποιεῖσθε
ποιέ-ω+ονται= ποιοῦνται

-

ποιέ-ω+ου= ποιοῦ
ποιε-ω+έσθω= ποιείσθω

-

ποιέ-ω+εσθε= ποιεῖσθε
ποιε-ω+έσθων= ποιείσθων

ποιέ-ω+ωμαι= ποιῶμαι
ποιέ-ω+ῃ= ποιῇ
ποιέ-ω+ηται= ποιῆται
ποιε-ω+ώμεθα=ποιώμεθα
ποιέ-ω+ησθε= ποιῆσθε
ποιέ-ω+ωνται= ποιῶνται

ποιε-ω+οίμην= ποιοίμην
ποιέ-ω+οιο= ποιοῖο
ποιέ-ω+οιτο= ποιοῖτο
ποιε-ω+οίμεθα= ποιοίμεθα
ποιέ-ω+οισθε= ποιοῖσθε
ποιέ-ω+οιντο= ποιοῖντο

ποιέ-ω+εσθαι= ποιεῖσθαι

ποιε-ω+όμενος= ποιούμενος
ποιε-ω+ομένη= ποιουμένη
ποιε-ω+όμενον= ποιούμενον

(Imperfectum) עבר מתמשך

ἐποι-ω+εόμην= ἐποιούμην
(ἐποι-ω+έου= ἐποιοῦ
(ἐποι-ω+έετο= ἐποιεῖτο
(ἐποι-ω+εόμεθα= ἐποιούμεθα
(ἐποι-ω+έεσθε= ἐποιεῖσθε
(ἐποι-ω+έοντο= ἐποιοῦντο

שינוים עיקרים

עריכה
  • סיומת זהה אך חסרה אות (יוטא) כי היא נבלעה.
  • הארכות האות הראשונה של הסיומת ומעליה אקצנט (~)

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ כאשר יש אקצנט על האפסילון שעובר מיזוג, האקצנט מתארך לדוגמא έ+ε  εῖ </ref, έ+ο  
  2. ^ שמו לב זהה לכך שצווי גוף שני יחיד (ποίει) זהה לחווי גוף שלישי יחיד (ποιεῖ) בהיבט המתמשך. הסימן היחיד להבדל הינו אקצנט.

קישורים חיצונים

עריכה