יוונית קלאסית/תורת ההגה/שינויי תטא

השינויים החלים בפעלים המסתיימים בעיצור יחד עם תטא (θ) או סיגמה-תטא (σθ)