יוונית קלאסית/תורת ההגה/תנועות

התנועות ביוונית עתיקה מתחלקות לתנועות קצרות ותנועות ארוכות. סך הכל יש חמש תנועות, כאשר עבור שתים מהן יש הבחנה בין צליל קצר לצליל ארוך, באמצעות אות חדשה.

קצר (v) ארוך (-)
α α
ε η
ι ι
ο ω
υ υ