יוונית קלאסית/תחביר/הווה

  1. הווה היסטורי הוא הווה בו משתמשים ביצירות המתרחשות בעבר בכדי לתת נופח וחיים ליצירה.