יוונית קלאסית/תחביר/יחסה/יחסה/Dativus


dative as indirect complements of verbs (מושא עקיף) עריכה

דאטיבוס המתפקד כמושא עקיף לפועל. פעמים רבות הפועל מקבל מושא ישיר ואחריו מושא עקיף, למשל "“τῷ Ὑρκανίῳ ἵππον ἐδωρήσατο”" ( X. C. 8.4.24), הוא הציג את סוס להירקניה.

Dative of Advantage or Disadvantage עריכה

דאטיבוס המציין לטובת (Advantage) מי הפעולה נעשתה או לרעת (Disadvantage) מי הפעולה נעשתה. למשל, ""

Ethical Dative עריכה

דאטיבוס המביע את האוביקט המרגיש או מביע דעה. בדרך כלל יופיע יחד עם כינוים. "ὦ μῆτερ, ὡς καλός μοι ὁ πάππος" (כסנופון, Cyropaedia 18.178), הו אמא, כמה יפה לי (בעיני) סבא.


Dative of Feeling עריכה

Dative of the Agent עריכה

דאטיבוס המתאר את מבצע הפעולה במקום ὑπό+gen לפעלים perfect/pluperfect סבילים, לעיתים רחוקות עם מבנים סבילים. בעיקר מופיע עם בנוני פרפקטי. למשל ""πολλαὶ θεραπεῖαι τοῖς ἰατροῖς εὕρηνται."" (Isocrates 8.39), תרופות רבות כבר התגלו על ידי רופאים.


Instrument or Means. עריכה

האמצעי אשר באמצעותו מתבצעת פעולה. למשל, "με κτείνει δόλῳ" (הומרוס, אודיסיאה, 9.407), הוא הורג עם פיתיון.

=dative of manner\Dative of Respect עריכה

dative אופן

Dative of Degree of Difference עריכה

השוואה עם מידה, שיש בהם נתון של ערכה (גיל, מילות המתארות "הרבה", "מאד" וכו') מתבצעת באמצעות יחסת דאטיבוס " οὐ {πολλαῖς ἡμέραις} ὕστερον ἦλθεν" ( קסנופון הלניקה 1.1.1), "הוא הגיע לא מאשר כמה ימים מאוחר יותר" (הוא הגיע לא הרבה ימים מאוחר יותר)

With αὐτός עריכה

1525

Dative of Military Accompaniment. עריכה

Dative of Accompanying Circumstance[1] עריכה

הנסיבות או האופן או הדרך בו התבצעה פעולה. למשל " βιαίῳ θανάτῳ ἀποθνῄσκειν",למות במוות אלים.

Space and Time עריכה

דאטיבוס המתאר נקודת זמן או מקום ספציפים אשר בהם מתרחשת פעולה. למשל, ""


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.Dative with Adjectives עריכה

שם תואר ב-dat המבטא אהבה, שנאה, ידידות, שירות, וכו'. כלומר "חבר ל..."

Locative Dative עריכה

המקום שבו נמצא שם העצם. למשל "ἑβδομηκοστῷ ἔτει ὁ Σωκράτης ἀπέθανε." (בשנתו השבעים סוקרטס מת)

  • ἐν + dative
  • ἡμέρᾳ = in the daytime.

Dative of Place עריכה

Dative WITH COMPOUND VERBS עריכה

Dative of Possession עריכה

Dative of Possession מופיע יחד עם פעלים כמו εἰμί או γίγνομαι ומבטא בעלות. מה שמחזיקים מופיע ב-nom, מי שמחזיק מופיע dat. למשל, ἐμοί εἰσι φίλοι, יש חברים לי.

Dative of Standard of Judgment עריכה

Manner עריכה

Cause עריכה

COMITATIVE DATIVE עריכה

Dative of Association. עריכה

Dative of Accompaniment. עריכה

DATIVE OF RELATION עריכה

Dative of Reference. עריכה

Dative of the Participle expressing Time עריכה

DATIVE WITH ADJECTIVES, ETC. עריכה

Instrumental Dative עריכה

לתיאור סיבה, אופן ואמצעים (בגלל, באופן, באמצעות)

Instrumental Dative PROPER עריכה

DATIVE AS DIRECT OR INDIRECT COMPLEMENT OF VERBS עריכה

DATIVE AS A MODIFIER OF THE SENTENCE עריכה

DATIVE OF INTEREST עריכה

DATIVE PROPER עריכה

למען

THE Dative DEPENDENT ON A SINGLE WORD עריכה

Dative as DIRECT COMPLEMENT OF verbs עריכה

פעלים עומדים או פעלים אימפרסונליים מקבלים dat. בדרך כלל אלו פעלי חיבה, שירות, סיפוק, כעס, שנאה או פעלים מורכבים עם התחילת συν- , προς-, παρα-, ἐν- ,ἐπι-.

קריאה נוספת עריכה

הערות שולים עריכה

  1. ^ Smyth grammar 1527