יוונית קלאסית/תחביר/כינוי זיקה

שימושים של כינוי זיקה עריכה

משפט מורכב עריכה

 1. פסוקית הכללה (שלילה μή) - פסוקית הכללה מתארת פעולה המתרחש בתמידיות.
  • פסוקית הכללה או התניה כללית (זיקה מותנית) - כינוי זיקה יכול לפתוח בפסוקית הכללה יחד עם ὅστις ἄν + coni ; preas.ind
  • זיקה בלתי מסוימת – זיקה בלתי מסוימת, Indicativus + ὅστις, פותחת משפט הכללה.
 2. פסוקית שאלה – כינוי הזיקה ὅστις, ἥτις, ὅτις יכולים לפתוח משפט שאלה במקום τίς, τί
 3. פתיחת פסוקית זיקה.
 4. פסוקית תכלית – פועל בעתיד יחד עם כינוי זיקה יכול לפתוח פסוקית תכלית.

משפט ראשי עריכה

 1. משפט קריאה – יכול להיפתח באמצעות כינוי זיקה. מילות השאלות בעברית הופכות לפתיחה. ביוונית אלו כיני הזיקה.
 2. פתיחת פסוקית זיקה המתפקד כשם עצם.
 3. Relative connection – בדומה ללטינית, כינוי הזיקה יכול להופיע בתחילתו של משפט ולתפקד ככינוי רומז ומילה מקשרת.
 4. פתיחת פסוקית אימפרסונאלי – למשל הביטוי οἷόν τε ἐστίν