יוונית קלאסית/תחביר/מודוס optative/משועבד

פסוקית תנאי קלוש (Future Less Vivid Conditions) עריכה

פסוקית תנאי שהסיכוים שתתרחש פחות גדולים

  • Protasis: εἰ + optative
  • Apodosis: optative + ἄν (opt פוטנציאלי)

אם אצטרך לבוא, אעשה זאת

כינוי זיקה יכול להחליף את εἰ, לדוגמא:

פסוקית תנאי כללי לעבר (Past General Conditions) עריכה

פסוקית תנאי לאמת כללית לעבר, לפעולה חוזרת ונשנת, להרגל.

  • Protasis: εἰ + optative
  • Apodosis: imperfect (לרוב), indicative

אם משהו היה בא, היינו עושים זאת

כינוי זיקה יכול להחליף את εἰ, לדוגמא:

optative obliquus(אופטטיבוס של הבעה עקיפה) עריכה

בהבעה עקיפה, כאשר פועל המסגרת הוא בפועל משני (עבר) שנפתחת בערוץ פינטי ( ὅτι או ὡςואחריו נושא ביחסת נומינטיבוס). הפועל בתוכן של הפסוקית יכול להופיע ב-opt.obl במקום במודוס המקורי של הפועל:

  • opt praes מייצג את ind.praes\impf, למשל במקום ποιεῖ בתוכן ההבעה יופיע ποιοίη
  • opt. aor מייצג את ind.aor, למשל במקום ἐποίησεν בתוכן ההבעה יופיע ποιήσαι
  • opt. future מייצג ind.future למשל במקום ποιήσει בתוכן ההבעה יופיע ποιήσοι
  • opt.pf מייצג את ind.pf\plpf למשל במקום πεποίηκεν בתוכן ההבעה יופיע πεποιηκὼς εἴη.

דוגמה עריכה

יוונית תרגום מקור
εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν γνώμην περὶ τῶν ἄλλων ἔχοιτε , ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη {ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀγανακτοίη}, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς ζημίας μικρὰς ἡγοῖσθε . הרי אני יודע היטב שאם אתם תחזקו באותו הדעה בנוגע לאחרים אשר אותה (אתם מחזיקים) כלפי עצמכם, אין משהו שלא יזעם על התרחשויות, אלא כולכם תחשבו שהנזקים קטנים ביחס לשוקלים (לעשות) דברים אלו. טקסט התא
ἐκέλευε γοῦν νυνδὴ ἐρωτᾶν ὅτι τις βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ πρὸς ἅπαντα ἔφη ἀποκρινεῖσθαι. טקסט התא אפלטון, גורגיאס, 447ξ
טקסט התא טקסט התא טקסט התא


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.