יוונית קלאסית/תחביר/פסוקית תוצאה

פסוקית תוצאה עריכה

פסוקית תוצאה יכולה להיפתח באמצעות אחת מהמיליות הבאות:

  1. ὥστε
  2. ὡς
  3. ἐφ’ ὧ\ ἐφ’ ὧτε

יש שני סוגי פסוקיות תוצאה:

  1. תוצאה ממשית (ὥστε+ind), - תוצאה שחייבת להתרחש. למשל אם יורד גשם אז האדמה רטובה. פסוקית תוצאה שכזה נשלל באמצעות οὐ.
  2. תוצאה אפשרית (ὥστε+inf) – תוצאה פוטנציאלית אבל לא הכרחית שתתרחש. למשל אם אצרח, אכאב לי הגרון. פסוקית תוצאה שכזה נשלל באמצעות μή

דוגמאות עריכה

  1. "πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην μὴ διδόναι. " (אפלטון, גורגיאס, 479c ) הם עושים את הכול כך שהם לא יענשו.

פעלי חשש עריכה