יוונית קלאסית/תחביר/קוניוקטיבוס/משפט משועבד/פסוקית זיקה מותנת

פסוקית זיקה מותנת (Relative Conditions) עריכה

משפטי תנאי יכולים להופיע יחד עם כינוי הזיקה במקום εἰ. מבנה:

  • רישא:relative pronoun + ἄν + coni
  • סיפא: future indicative \ future indicative

פסוקית הכללה (\Present General)[1] עריכה

פסוקית תנאי כללי : relative word + ἄν + subj; present indicative

דוגמא: "γαμοῦσί τε ὁπόθεν ἂν βούλωνται, ἐκδιδόωσί τε εἰς οὓς ἂν ἐθέλωσι" (אפלטון, המדינה, 613d), הם נשאים מאיזה משפחה אשר הם רוצים, ומשיאים (את בנותיהם) למי שהם רוצים.

(Future (More Vivid עריכה

פסוקית תנאי לעתיד, מתארת את הזמן של הפעולה הראשית. שלילה μή

  • רישא:relative word + ἄν + coni
  • סיפא: future indicative

מבנה: conj\pron\Ptcp + ἄν + coni ; future indicative

דוגמה:


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מילות יחס: זמן עריכה

כותרת 1 כותרת 2 כותרת 3
ὅτε + ἄν coni ὅταν כאשר...
ἕως ἕως+ ἄν שורה 2, תא 2
ἐπεὶ ἐπήν\ ἐπάν שורה 1, תא 3
ἐπειδή ἐπειδάν שורה 2, תא 2
πρίν πρίν+ ἄν שורה 1, תא 3
Ptcp כותרת 3 שורה 2, תא 2
ὅς שורה 1, תא 1 שורה 1, תא 3
  1. ^ Smyth grammar 2567