עברית יפנית רומאג'י

איש Otokonohito 男の人

אשה Onnanohito 女の人

ילד Otokonoko 男の子

ילדה Onnanoko 女の子

אני גבוה Watashi wa sega takai desu. 私は背が高いです。

אני נמוך Boku wa sega hikui desu. ぼくは背が低いです。

אני שמנה Watashi wa futotte imasu. 私は太っています。

אני רזה Watashi wa yasete imasu. 私はやせています。

אני גבר Watashi wa otoko desu. 私は男です。

אני אישה Watashi wa onna desu. 私は女です。

אני ילדה Watashi wa onnanoko desu. 私は女の子です。

אני ילד Boku wa otokonoko desu. ぼくは男の子です。

אני זקנה Watashi wa toshi wo totte imasu. 私は年をとっています。

אני צעירה Watashi wa wakai desu. 私は若いです。

אני עשיר Watashi wa kanemochi desu. 私は金持ちです。

אני עני Watashi wa binbou desu. 私は貧乏です。

אתה גבר Anata wa otoko desu. あなたは男です。

את אישה Anata wa onna desu. あなたは女です。


אתה ילד Anata wa otokonoko desu. あなたは男の子です。

את ילדה Anata wa onnanoko desu. あなたは女の子です。

אתה גבוה Anata wa sega takai desu. あなたは背が高いです。

אתה נמוך Anata wa sega hikui desu. あなたは背が低いです。

את זקנה Anata wa toshi wo totte imasu. あなたは年をとっています。

את צעירה Anata wa wakai desu. あなたは若いです。

הוא איש Kare wa otoko desu. 彼は男です。

היא אישה Kanojo wa onna desu. 彼女は女です。

הוא ילד Kare wa otokonoko desu. 彼は男の子です。

היא ילדה Kanojo wa onnanoko desu. 彼女は女の子です。

היא זקנה Kanojo wa toshi wo totte imasu. 彼女は年をとっています。

היא צעירה Kanojo wa wakai desu. 彼女は若いです。

הוא עשיר Kare wa kanemochi desu. 彼は金持ちです。

הוא עני Kare wa binbou desu. 彼は貧乏です。

הוא גבוה Kare wa sega takai desu. 彼は背が高いです。

הוא נמוך Kare wa sega hikui desu. 彼は背が低いです。

היא שמנה Kanojo wa futotte imasu. 彼女は太っています。


היא רזה Kanojo wa yasete imasu. 彼女はやせています。

האיש גבוה Kono otokonohito wa sega takai desu. この男の人は背が高いです。

הילד נמוך Kono otokonoko wa sega hikui desu. この男の子は背が低いです。

האישה שמנה Kono onnanohito wa futotte imasu. この女の人は太っています。

האשה רזה Kono onnanohito wa yasete imasu. この女の人はやせています。