כדורסל/חוקי המשחק

חוקי המשחק וכלליועריכה

 • קבוצה תוקפת - הקבוצה השלטת בכדור. קבוצה שאחד משחקניה מחזיק בכדור, או מכדרר, או מוסר כדור.
 • קבוצה בהגנה - קבוצה שאינה שלטת בכדור.
 • שחקן תוקף - שחקן שקבוצתו שלטת בכדור.
 • שחקן מגן - שחקן שקבוצתו אינה שלטת בכדור.
 • קווי האורך - הקווים התוחמים את המגרש לאורכו.
 • קווי הרוחב - הקווים התוחמים את המגרש לרוחבו.
 • קו האמצע - הקו המחלק את המגרש לשני חלקים שווים.
 • כל הקווים במגרש - רוחבם 5 ס"מ.
 • חצי המגרש האחורי - הרחוק מהסל שאליו קולעים.
 • חצי המגרש הקדמי - הקרוב לסל שאליו קולעים.
 • הפרה - כל הפרת חוקה.
 • עבירה - הפרה הכוללת מגע גופני לא חוקי (דחיפה, מכה) או התנהגות בלתי ספורטיבית (עבירה טכנית).
 • אזור ההגבלה - אזור 3 שניות ליד הסל בחצי המגרש הקדמי.
 • קו 3 נקודות - קו קשתי שמעבר לו קליעה מוצלחת מזכה ב 3 נקודות.

השחקנים וחילופי השחקניםעריכה

 • בכל קבוצה 10 שחקנים.
 • במגרש משחקים עד 5 שחקנים מכל קבוצה.
 • קבוצה הנשארת עם שחקן אחד במגרש נפסלת ומפסידה.
 • קבוצה חייבת להתחיל את המשחק עם 5 שחקנים במגרש.
 • שחקן שרשום בטופס המשחק והגיע למגרש באיחור, רשאי לשחק.
 • אין הגבלה במספר השחקנים המוחלפים.
 • אין הגבלה בזהות השחקנים המוחלפים (מלבד אלה שנפסלו).
 • שחקנים שצריכים להיכנס למשחק יושבים בכסא המחליפים ליד המזכירות.
 • המזכירות תאשר חילוף שחקנים במקרים הבאים:
 • בכל שריקה לעבירה.
 • בכל שריקה לכדור ביניים.
 • בכל שריקה לזכות הקבוצה שביקשה חילוף.
 • כאשר הקבוצה שביקשה חילוף ספגה סל בשתי הדקות האחרונות.
 • בכל פסק זמן.
 • שחקן הקולע בהצלחה קליעת עונשין אחרונה, יכול להתחלף.
 • שחקן שצריך להשתתף בכדור ביניים אינו יכול להתחלף.

מקרים מיוחדים: שחקן שנפסל, שחקן שנפצע.

חבר השופטיםעריכה

 • בכדורסל 7 שופטים - 3 במגרש ו 4 במזכירות.
 • השופטים במגרש מנהלים את המשחק בעזרת שריקות. שריקתם מפסיקה את המשחק.
 • במזכירות הנמצאת ליד אמצע המגרש יושבים:
 • רשם - אחראי למילוי טופס המשחק.
 • עוזר רשם-אחראי להעברת המידע מטופס המשחק אל לוח התוצאות.
 • זמנאי - אחראי לניהול זמן המשחק בעזרת שעון מיוחד.
 • שופט 24 שניות - אחראי לביצוע חוק 24 שניות בעזרת שעון מיוחד.
 • במגרש: אחד הוא הפוסק ושניים הסייע. בכל הקורה במגרש פסיקתם שווה
 • כאשר יש עדיפות לשופט הקרוב יותר לאירוע. הפוסק קובע בכל הקשור לבעיות הקשורות למזכירות.


חוץעריכה

 • קווי האורך והרוחב (5 ס"מ) הם מחוץ למגרש.
 • הצד האחורי של הלוח והתמוכות של הסל הם מחוץ למגרש.
 • השופט ישרוק לחוץ כאשר הכדור או השחקן השולט בכדור יגעו בקרקע מחוץ למגרש.
 • כאשר השופט ישרוק לחוץ הוא יקבע מי גרם לחוץ. הכדור עובר לקבוצה הנגדית ומוכנס למגרש באותו מקום.

חוקי הזמןעריכה

 • זמן המשחק הוא ארבעה רבעים של 10 דקות במשחק של ליגת העל או 12 דקות במשחק של NBA, כאשר בכל שריקה השעון נעצר.
 • אם המשחק נגמר בתוצאת תיקו, יש הארכה של 5 דקות.
 • אם בסיום הארכה יש תוצאת תיקו, יש הארכה נוספת זהה.
 • בהארכה נמשך מצב העבירות כפי שהיה בסיום הרבע הרביעי.
 • שופט הזמן יעצור את השעון במקרים הבאים:
 • בכל שריקה של שופט במגרש.
 • בכל צפירה של מתקן 24 שניות.
 • אחרי סל אין עצירת שעון – חוץ מאשר בשתי הדקות האחרונות למשחק,ובהארכות
 • שופט הזמן יפעיל את השעון כאשר:
 • בזריקת ביניים שחקן יגע בכדור.
 • כאשר הכדור מוכנס למגרש מבחוץ ושחקן במגרש נוגע בו.
 • אחרי זריקת עונשין אחרונה כאשר שחקן במגרש נוגע בכדור או כאשר הכדור נכנס לסל.

חוק דאבל הוא שהשחקן תופס את הכדור פעמיים

 • שחקן שנמצא עם הכדור בידיו במצב סטטי, יכול לקבוע רגל אחת כרגל ציר ולהזיז את הרגל השניה כרצונו (מותר לסובב את רגל הציר על הקרקע).
 • אין לנתק את רגל הציר מהקרקע אלא אם הניתוק הוא תוך כדי קליעה לסל.
 • שחקן הנע בכדרור או מקבל כדור תוך תנועה, יכול לעצור או למסור או לקלוע לסל תוך 2 נגיעות רצופות בקרקע.
 • שחקן הנמצא בתנועה מקבל כדור ומתחיל כדרור, חייב לשחרר את הכדור מידיו לפני שהרגל שבאוויר נוגעת בקרקע.
 • בהתחלת כדרור מותר לבצע הקפצה ראשונה בשתי הידיים. לאחר מכן רק ביד אחת.
 • בזמן כדרור אין הגבלה למספר הצעדים בין הקפצה להקפצה.

שמונה שניותעריכה

 • קבוצה השלטת בכדור בתוך חצי המגרש האחורי, חייבת להעביר את הכדור לחצי המגרש הקדמי תוך 8 שניות.
 • השופט במגרש סופר את השניות.
 • בהפרה של 8 שניות, הכדור עובר לקבוצה הנגדית בקו האורך.

אמצע (חצי)עריכה

 • קבוצה השלטת בכדור בחצי המגרש הקדמי, אינה רשאית להעביר את הכדור לצד האחורי.
 • קו האמצע שייך תמיד לחלק האחורי של המגרש.
 • השופט ישרוק להפרה כאשר הכדור נגע לאחרונה בשחקן תוקף בצד הקדמי ולאחר מכן שחקן מאותה קבוצה שלט בכדור בחלק האחורי של המגרש.
 • הפרה תהיה גם כאשר שחקן נמצא בחלק הקדמי ומכדרר על קו האמצע.
 • בהפרת "חצי" הכדור עובר לקבוצה הנגדית באמצע קו האורך.

שלוש שניותעריכה

 • שחקן שקבוצתו שלטת בכדור, אינו יכול להימצא יותר משלוש שניות באזור ההגבלה (בחלק הקדמי).
 • הקווים של אזור ההגבלה שייכים לתחום ההגבלה.
 • כאשר יש קליעה לסל, יש הפסקת שליטה בכדור ולכן לא סופרים 3 שניות.
 • השופט במגרש סופר 3 שניות.
 • בהפרה של 3 שניות, הכדור עובר לקבוצה הנגדית בקו הרוחב.

עשרים וארבע שניותעריכה

 • קבוצה השולטת בכדור בתוך המגרש, חייבת לקלוע לסל תוך 24 שניות.
 • השופט במזכירות מפעיל את מתקן 24 שניות אשר צופר בתום 24 שניות.
 • בהפרת 24 שניות הכדור עובר לקבוצה הנגדית בקו האורך.
 • אם לאחר שריקה (תוך כדי התקפה) הכדור נשאר אצל הקבוצה התוקפת,תמשך ספירת 24 שניות מהמקום בו נפסקה.
 • הצופר פעל בתום 24 שניות כאשר הכדור היה כבר בדרכו לסל, אם לא היה סל השופט שורק ומפעיל את חוק 24 שניות.

חמש שניותעריכה

 • שחקן המכניס את הכדור למגרש מבחוץ, חייב לעשות זאת תוך 5 שניות מהרגע שהכדור בידיו.
 • אחרי סל - מהרגע שהכדור נכנס לסל.
 • במגרש - שחקן המחזיק בכדור ונשמר מקרוב, חייב לכדרר או למסור או לקלוע תוך 5 שניות.
 • השופט במגרש סופר את 5 שניות.
 • בהפרת 5 שניות הכדור עובר לקבוצה הנגדית בנקודה הקרובה מחוץ למגרש.

כדור בינייםעריכה

 • כדור ביניים יבוצע בין שני שחקנים. בתחילת משחק, בתחילת הארכה - במעגל האמצעי.


 • כדור ביניים יהיה במקרים הבאים:
 • שני שחקנים או יותר מחזיקים בכדור, להחריג מצב שבו לאחד השחקנים יש שליטה על הכדור (לדופמא תר ונאל)
 • אי החלטה של השופטים במגרש (כל שחקן רשאי להשתתף).
 • עבירה דו-צדדית (שני השחקנים).
 • אם כדור נתקע בין החישוק לבין הקרש אין כדור ביניים אלא נשרק כדור לטובת ההגנה.
 • כל ההתחלות (כל שחקן).
 • ביצוע כדור ביניים:
 • שני הקופצים עומדים בחצי המעגל האחורי שלהם (רגל אחת ליד קו האמצע).
 • השופט זורק כדור אנכית לגובה, מעל לגובה שאליו יכולים הקופצים להגיע.
 • לקופצים מותר רק לטפוח בכדור (לכל אחד מותרות שתי טפיחות), לאחר שהגיע לשיא הגובה.
 • יתר השחקנים עומדים במקום במגרש אך מחוץ למעגל הביניים.

עבירותעריכה

 • עבירות מחולקות לשני סוגים עיקריים: עבירה גופנית ועבירה טכנית.
 • כל עבירה נרשמת בטופס לשחקן שביצע, ולחובת הקבוצה בכל רבע.
 • עבירות גופניות: עבירה רגילה ועבירה בזמן קליעה לסל.
 • עבירה דו-צדדית - שני שחקנים (אחד מכל קבוצה), מבצעים עבירה בו בזמן.
 • עבירה כפולה - שני שחקנים מבצעים עבירה על שחקן נגדי.עבירה במתכוון.
 • עונשים: עבירה רגילה - כדור עובר לקבוצה הנגדית מקו האורך, או מקו הרוחב אם העבירה בוצעה בשטח שעד קו העונשין.


 • עבירה בזמן קליעה - אם יש סל, השחקן שנפגע קולע גם קליעת עונשין אחת.
 • אם אין סל, השחקן שנפגע קולע שתי קליעות עונשין
 • עבירה על שחקן מעבר לקו 3 נקודות - 3 קליעות עונשין.
 • עבירה דו-צדדית - כדור ביניים במעגל הקרוב.
 • עבירה כפולה - שתי קליעות עונשין על ידי השחקן שנפגע.
 • עבירה במתכוון - השחקן שנפגע קולע שתי קליעות עונשין והכדור נשאר בידי אותה הקבוצה ומוכנס בקו האורך.
 • עבירות קבוצתיות - מהעבירה החמישית הקבוצתית בכל רבע, כל עבירה מזכה בשתי קליעות, בתנאי שהייתה שליטה בכדור.
 • עבירת תוקף - על ידי שחקן שקבוצתו שלטת בכדור - כדור עובר.
 • עבירות טכניות: עבירות על התנהגות בלתי ספורטיבית.
 • עונשים: עבירה על ידי שחקן במגרש - קליעת עונשין אחת וכדור מקו האורך.עבירה על ידי ספסל (שחקן ספסל או מאמן) - שתי קליעות וכדור מקו האורך


ביצוע קליעות עונשיןעריכה

 • הקולע יכנס לאזור ההגבלה רק לאחר שהכדור פגע בסל או נכנס.
 • יתר השחקנים יכנסו לאזור ההגבלה מיד עם שחרור הכדור.
 • הפרה של כניסה לפני הזמן: של מתקיף - כדור עובר.של מגן-קליעה חוזרת
 • אם הכדור נכנס לסל מתעלמים מהפרות של השחקנים חוץ מהפרה של הזורק.
 • קליעת עונשין אחרונה שבה הכדור לא נכנס ולא פגע בטבעת - הפרה, כדור עובר.

פסק זמןעריכה

 • פסק זמן רגיל הוא הפסקה של דקה אחת.
 • כל קבוצה זכאית לשלושה פסקי זמן בכל מחצית ועוד פסק זמן אחד בכל הארכה. לא ניתן לצבור את פסקי הזמן.
 • המאמן מבקש את פסק הזמן והמזכירות מאשרת אותו ומודיעה עליו בצפירה במקרים הבאים:
 • בכל שריקה של שופטים או מזכירות.
 • אחרי סל לחובת הקבוצה שביקשה את פסק הזמן, כולל קליעת עונשין אחרונה.
 • פסק זמן שופטים: הפסקת המשחק על ידי השופטים לטיפול בבעיות מיוחדות