כימיה לבגרות/אינטראקציה בין אור לחומר


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נושאי בפרק:

  • כיצד נעזרים בתהליכי האינטראקציה לפתרון שאלות כימיות שונות,
  • אינטראקציה של קרינה עם אטומים,
  • אנטראקציה של קרינה עם מולקולות ( סיבוב במרחב , תנודה),
  • רמות אנרגיה מולקולריות ותהליכים מורכבים,
  • אינטראקציה בין קרינה לחומר באטמוספרה ( החור באוזון. אפקט החממה