כימיה לבגרות/ברום ותרכובותיו


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נושאי הפרק :
מושגי יסוד לנושא התעשיה: חומרי גלם, תרשים זרימה. תפוקה, המרה וניצולת, גימלון, מיחזור והשבה. תהליך רציף ותהליך מנתי, חומרי לואי, שיקולים תרמודינמיים וקינטיים, שיקולים אקולוגיים,כלכליים וחברתיים,שיקולים בבחירת חומרי מבנה ואריזה, בטיחות.

ברום ותרכובותיו:שיקולים בהקמתה של תעשית הברום בישראל. הברום –נפיצות, תכונות, רעילות. בטיחות בעבודה ובשינוע. תרכובות ברום: בחקלאות,בקידוחי נפט, בצילום, בתעשית המזון, בתעשית התרופות ובתעשית הקוסמטיקה. תרכובות ברום בעלות פעילות ביוצידית, מעכבי בעירה.

תהליכי ייצור של: ברום, מימן ברומי, סידן ברומי, נתרן ברומאטי, אשלגן ברומאטי, ומתיל ברומיד.