כימיה לבגרות/המערכה המחזורית

המערכה המחזורית עריכה

 • יסודות כחולים - אל מתכת.
 • כל שאר היסדות - מתכות.

מאפינים של מתכת ואל מתכת עריכה

מתכות אל מתכות
מובילה חשמל אין הולכה
מוליכה חום אין הולכה
מוצק מוצק/ נוזל וגז


תכונות של טורים עריכה

טור1 – מתכות אלקליות עריכה

 • מתכות רכות.
 • פעילות – נשמרות בנפט או שמן.
 • מבריקות.
 • לעולם לא ימצאו בטבע כיסודות רק בתרכובות.
 • נמסות במים עם פליטת גז רעיל (H2).
 • H2 מופיע כדו אטומי בטבע (כיוון שאינו יציב כיחיד).

טור 2- מתכות אלקליות עפרוריות עריכה

 • יותר קשות.
 • פחות פעילות.
 • נמצא יותר בתרכובות מלחים.
 • פחות מבריקות.

מתכות מעבר (בין טורים 3-6 ; קבוצות 3-12) עריכה

 • קשות.
 • מעל המדרגות אל מתכת.
 • מתחת למדרגות מתכות.

טורים 7 – הלוגנים (חשוב!) עריכה

 • F2 - גז
 • Cl2 – גז
 • Br2 – נוזל
 • I2 – מוצק
 • משתמשים ברובם לחיטוי ורפואי.

טור 8 – גזים אצילים עריכה

 • חד אטום.
 • יציבים.
 • לא פעילים.

מסקנות :

 1. ככל שהחומר יציב, כך, הוא יותר קשה ופחות מבריק (ולהפך).
 2. כל היסודות מופיעים כדו אטומים בטבע, פרט לגזים אצילים, כיוון שהם יציבים ויכולים להסתדר לבד.

חומר המשך עריכה

 • מספר אטומי – מייצג את האטום ולכן ע"י ניתן למצוא את האטום.
 • אנרגית שליליות (האלקטרונים השלילים):
  • שורה – מס' רמות.
  • טור – אנרגיית יינון אחרונה.
לרוב (וכך גם צריך להתייחס במבחני הבגרויות), ככל שממשיכים בשורה האלקטרו שליליות גדלה וככל שיורדים בטור כך היא פחתה. מכאן נובע שהיסוד F הוא היסוד השלילי ביותר!