כימיה לבגרות/חומרים מולקולריים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

נושאים בפרק שחסרים:

  • הסריג המולקולרי
  • נוסחת ייצוג אלקטרונים
  • אדריכלות מולקולות, אופי הקשר הקוולנטי

קשר קוולנטי יחיד , כפול, משולש

עריכה

בין שני אטומים עשוי להיווצר קשר קוולנטי יחיד (זוג אלקטרונים משותף), כפול (שני זוגות אלקטרונים משותפים) או משולש (שלושה זוגות). בין שני אטומים מסוימים לא מתקיים לעולם קשר קוולנטי מרובע.

עוצמת הקשר בין שני האטומים גדלה ככל שיש ביניהם יותר קשרים.

קשר קוולנטי מסומן בקווים בין שני האטומים.
דוגמה (בדוגמאות להלן לא צויינו האלקטרונים שאינם בקשר):

קשר קוולנטי יחיד בין אטום זרחן לאטום חנקן:

  P-N  

קשר קוולנטי כפול בין אטום זרחן לאטום חנקן:

  P=N

קשר קוולנטי משולש בין אטום זרחן לאטום חנקן:

  P≡N

אלקטרושליליות

עריכה

זיקה אלקטרונית היא האנרגיה הדרושה להוספת אלקטרון לאטום במצב גזי.

אלקטרושליליות היא מידת יכולתו היחסית של אטום למשוך אלקטרונים אליו בקשר קוולנטי. השיטה לחישוב אלקטרושליליות היא ממוצע בין אנרגיית היינון לזיקה אלקטרונית.

מערך האלקטרונים באטום הוא אשר קובע את האלקטרושליליות - האטומים הקרובים להשלמת קליפתם החיצונית למבנה של גז אציל על-ידי הוספת אלקטרונים, הם בעלי אלקטרושליליות גבוהה יותר מאשר אלו המגיעים לקליפה חיצונית שלמה בעזרת מסירת אלקטרונים.

אלקטרושליליות נמדדת תמיד בערכים חיוביים והאטום בעל האלקטרושליליות הגבוהה ביותר הינו הפלואור - אנרגיית יינון גבוהה וזיקה אלקטרונית גבוהה, בעל ערך אלקטרושליליות 4. למתכות לעומת זאת, יש נטייה למסירת אלקטרונים ולכן הן מקבלות את הערכים הנמוכים ביותר של אלקטרושליליות - לדוגמא פרנציום, מתכת אלקאלית, מקבלת ערך 0.7, הנמוך ביותר.

 

כדאי לדעת:

נושא זה יובהר לאחר למידת הפרק מבנה וקישור