כימיה לבגרות/חלבונים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נושאים בפרק - חלק מהנושאים זהים לנושאים המופיעים בספר ביוכימיה:


מבוא לחלבונים עריכה

חלובנים הם חומרים אורגניים שמהווים חלק חשוב מתפקןד הגוף הם אחראים על רוב תפקודי הגוף וכן הם בונים חלק מגופנו.החלבונים מורכבים מחומצות אמיניות, שממוקמות במקומם על בסיס קוד שמקודד על המקרו-מולקולה dna

חומצות אמינו עריכה

החומצות האמיניות הם מולוקולות שמרכיבות את החלבונים.הנוסחה הכימית שלהם היא:H2NCHRCOOH.

 
המבנה של החומצה האמינית בצד ימין רואים את הקרבוקסיל החומצי ובשמאל את האמין הבסיסי באמצע רואים אטום פחמן ואטום מימן וקובצת ה-r המבדילה בין חומצה אמינית לאחרת

.יש עשרים חומצות אמינו עיקריות מתוכן 9 ידועות כחומצות אמינו חיוניות שכן הגוף לא מסוגל לייצר אותן.

קשר פפטידי עריכה

קשר פפטידי הוא קשר בין שני חומצות אמינו.קשר פפטידי הוא קשר קוולנטי בן קבוצת האמין לקבוצת הקרבוקסיל בו נפלטת מולקולת מים לאחר תום ההתקשרות נוצרת קבוצת אמיד שמורכבת-conh שאר חלקי המולקולה לא משתתפים.קשר בין שני חומצות נקרא די-פפטיד בין שלושה חומצות נקרא טריפפטיד בין עשר ומעלה פוליפפטיד בין שלושים לחמישים-אוליגופטפיד וחמישים ומעלה חלבון.

שייר הצד עריכה

שייר הצד המוסמן ב-r מבדיל בין חומצת אמינו אחת לאחרת ההבדל בין תכונות חומצות האמינו נובע מהשונות הרבה בין שיירי הצד.

 
שרטוט המבנה של חומצות אמינו

תהליך התרגום עריכה

החלבונים נוצרים בתהליך בשם תרגום שמתחיל בגרעין התא שם שוכן ה-dna שכולל מידע שמאפשר יצירה של כל החלבונים.ה-dna לא יוצא מגרעין התא אלא המידע שב-dna עבר אל מחוץ לגרעין בעזרת ה-rna שמעביר את המידע אל הריבוזמים-איברונים (איברונים הם חלקים בתא שמבצעים את הפעולות של התא) קטנים בתא שאחראים על הרכבת חלבונים.הריבוזומים אוספים חומצות אמיניות ומרכיבים אותם על בסיס ההוראות ב-rna.

מבנה החלבון עריכה

לחלבון יש ארבע רמות של מבנה:מבנה ראשוני,שניוני,שלישוני ורבעוני הם מגדירים רמות שונות בסידור המרחבי של החלבון.

מבנה ראשוני עריכה

המבנה הראשוני הינו הבסיס לחלבון הוא מהווה את שרשרת החומצות האמיניות הקשורות בקשר פפטידי (שרשרת פפטידית) יש לדעת שהחומצות האמניות לא קובעות את התפקוד לבדן המבנה לוקח חלק חשוב בכך ועל כך בהמשך