כימיה לבגרות/ייצור דשנים בישראל


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נושאי הפרק: חומרי גלם, תרשים זרימה, תפוקה, המרה וניצולת, גימלון, מיחזור והשבה, תהליך רציף ותהליך מנתי, חומרי לואי, שיקולים תרמודינמיים וקינטיים, שיקולים אקולוגיים, כלכליים וחברתיים, שיקולים בבחירת חומרי מבנה ואריזה, בטיחות (בייצור, באחסון, ובשינוע).