כימיה לבגרות/מבנה בחינת בגרות

להלן מבנה בחינת הבגרות בכימיה - 3 יחידות לימוד (שאלונים 918651, 27):

  • פרק ראשון: שאלות 2-1. שאלה מספר 1 מורכבת מ-8 שאלות רבות-ברירה ("אמריקאיות"), ושאלה מספר 2 כוללת קטע מדעי ("אנסין") ואחריו שאלות. שתי השאלות 2-1 הינן שאלות חובה, והניקוד הניתן הוא 20 נקודות לכל שאלה (סה"כ: 40 נקודות).
  • פרק שני: שאלות 8-3. השאלות עוסקות בנושאים שונים מחומר הלימוד. בפרק זה יש לבחור 3 שאלות מתוך 6, והניקוד הניתן הוא 20 נקודות לכל שאלה (סה"כ: 60 נקודות).