כימיה לבגרות/שיווי משקל חימצון חיזור


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נושאים בפרק:

  • תגובת אלקטרודה
  • פוטנציאל חיזור תיקני E0
  • תגובת חצי תא
  • תא אלקטרוכימי
  • מתח הפיך (כא"מ)
  • חיזוי תגובות חימצון חיזור בעזרת ערכי E0
  • תא לא תיקני: (דיון ברמה איכותית) (השפעות על פוטנציאל החיזור של חצאי התא ועל מתח התא), תא ריכוזים, תא בשיווי משקל