כימיה לבגרות/תרכובות הפחמן/אסטרים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
אסטרים

עריכה
 

אסטר (R-CO-C-R) מקבל את הסיומת -"אואט" לשרשרת הקרבונילית. לדוגמא: מתיל מתאנאואט הוא CH3COOCH3 , HCOOCH3 הוא מתיל אתנאואט.

 

אם הקבוצה האלקילית לא מחוברת לקצה השרשרת, מיקום קשר האסטר, יקבל את הסיומת -איל. לדוגמא: 2 בוטיל פרופאנאט - CH3CH2CCH3OOCH2CH2CH3