כימיה לבגרות/תרכובות הפחמן/השוואה בין אלקאנים לאלקנים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.אלקנים ואלקינים עריכה

אלקנים הם פחמימות עם קשר כפול ואלקינים הם פחמימות עם קשר משולש.

 

אלקנים מקבלים את הסיומת אן (ENE) עם המספר המצביע על מיקום הקשר הכפול בשרשרת. CH2=CHCH2CH3 הוא 1 בוטן.

אם יש מספר קשרים כפולים, תבוא הסיומת -דיאן או טריאן וכו' בהתאם למספר הקשרים הכפולים, עם תנועת א נוספת באמצע המילה. לדוגמא: H2=CHCH=CH2 הוא 1,3 בוטאדיאן. לאיזומרים הפשוטים מהצורה של ציס וטראנס נכתבים עם הקידומת המתאימה, כלומר - ציס פנטן או טראנס פנטן. לאיזומרים מורכבים יותר יש את כללי קאן אינגולד.

 

אלקינים מקבלים את שמותיהם בצורה דומה, כאשר הסיומת היא -אין המצביע על קשר כפול, לדוגמא: פרופין או אתין.