כימיה לבגרות/תרכובות הפחמן/נגזרות של תרכובות פחמןפרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נגזרות של אלקניםעריכה

ציקלו-אלקאןעריכה

כשאלקן נסגר לטבעת מתקבל ציקלואלקן (אלקן טבעתי). במתן שמות לציקלואלקנים אין צורך בספרה המציינת את מיקום הקשר הכפול.

נוסחא : CnH_{2n}. n>3. תכונות – מתנהג כאלקאן:

 1. עובר שריפה.
 2. הלוגנציה.

Cyclopropane.png

ציקלואלקאניםעריכה

איזומר של אלקן, ובו הפחמנים מסודרים בצורת טבעת.

 • נוסחה כללית:  
 • תגובותיו דומות לתגובות של אלקאן.

ציקלואלקֶניםעריכה

איזומר של אלקין, ובו הפחמנים מסודרים בצורת טבעת, ובין שניים מהם יש קשר כפול.

 • נוסחה כללית:  
 • תגובותיו דומות לתגובות של אלקן, אך אין סיפוח (כלומר הוא לא מגיב עם הלוגן, גם בחושך).

תרכובות טבעתיותעריכה

 

לציקלואלקאנים ותרכובות ארומאטיות מתיחסים כאל השרשרת המרכזית ומונים את מיקום הקבוצות הנוספות על פני הטבעת. לדוגמא שלושת האיזומרים של קסילן: CH3C6H4CH3, מקבלים את התחיליות "אורטה-" ו"פארה-" הם 1,2 דימילבזנזן, 1,3 דימתילבנזן ו1,4 דימתילבנזן. גם הטבעת עצמה יכולה להיות הקבוצה הפונקציונלית ואז תקבל את הקידומת - ציקלו כמו ציקלובנזן.

מונחי IUPAC הופכים למסובכים יותר לתרכובות המכילות יותר מטבעת אחת או מכילות קבוצות פעילות שונות המקושרות לטבעת, לדוגמא: פנול, פוראן, אינדול וכו'.

הלואלקאן או אלקילהלידעריכה

אלקיל הלידיםעריכה

 
 • תרכובת פחמן אשר מכילה אטום הלוגן.
 • שם : קבוצה פעילה המורכבת מהלוגנים תקבל תחילית בהתאם לשם ההלוגן כמו כלורו-, ברומו- וכו. לדוגמה טריכלורומתאן (כלורופורם) CHCl3
 • תגובות: אמין     + אלקיל הליד

ציקלר אלקןעריכה

נוסחא : CnH_{2n-1}

נגזרות של כוהלעריכה

אתרעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. 
נוסחא

אתר לעומת כוהל :

 1. מבנה שונה.
 2. מסה מולרית זהה.
 3. מסיסה פחות מכוהל.
 4. דליקה מאוד
 5. נקודת רתיחה נמוכה מכוהל.
 6. לא פעילה כימית.
 7. סיומת אוקסי.
 8. מתקבלת : כוהל+כוהל = אתר.

אתריםעריכה

 

אתר (R-O-R) מורכבים משתי שרשרות פחמנים, המחוברות באטום חמצן. השרשרת היותר קצרה נחשבת לראשונה, ומקבלת את הסיומת -אוקסי, ואילו השרשרת הארוכה הופכת כולה לסיומת של השרשרת הקצרה. לדוגמא מתאאוקיאתאן - CH3OCH2CH3 אם החמצן לא מחובר לסופה של של השרשרת העיקרית, יבוא מספר המציין את מיקום החמצן.


קטוניםעריכה

 
 • נוסחה כללית: R1-CO-R2 (פחמן קשור לחמצן בקשר כפול)
 • קטון היא איזומר של אלדהיד, אך אינו עובר חמצון.
 • שמם : קטונים (R-CO-R) מקבלים את הסיומת -און עם מספר המציין את מקום הקבוצה הפעילה. לדוגמא: 2 פרופאאון (אצטון) CH3COCH3. אם יש יותר מקבוצה פעילה אחת, החומר יקבל את הקידומת -אוקסו. לדוגמה: אוקסוהקסאנאל - CH3CH2CH2COCH2CHO

אלדהידיםעריכה

 

אלכוהל דה-הידרוגן. כלומר אלכוהול ללא מימן. זאת כי קבוצת אלדהיד נראית כמו מתאנול חסר מימן.

 • נוסחה כללית: R-CHO (פחמן קשור לחמצן בקשר כפול)
 • תגובות:
  • חמצון: חומצה קרבוקסילית   אלדהיד
 • אלדהיד הוא איזומר של קטון.

שמםעריכה

אלדהידים (R-CHO) מקבלים את הסיומת -אל. היות וקבוצתם הפעילה יכולה לבוא אך ורק בסוף השרשרת, אין צורך במספר המציין את מקום הקבוצה הפעילה. HCHO הוא מתנאל (פורמלדהיד) ואילו CH3CHO הוא אתאנאל (אצטילדהיד). אם יש קבוצות פעילות נוספות, הפחמן האלדהידי תמיד נספר ראשון.

אם האלדהים הוא חלק משרשרת גדולה יותר ויש צורך בתחילית, משתמשים בתחילית אוקסו כמו בקטונים. לדוגמא חומצה 3 אוקסופרופאנואית CHOCH2COOH כאשר המספר יציין את סוף השרשרת. אם הפחמן של הקבוצה הקרבונילית לא נמצא בתוך השרשרת (כמו במקרה של ציקלואלדהידים) משתמשים בתחילית - "פורמיל" או הסיומת -"קארבאלדהיד. לדגומא ציקלוהקסאנקארבאלדהיד - C6H11CHO