כימיה לבגרות/תרמודינמיקה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נושאי פרק :

  • מושג האנטרופיה, השוואת האנטרופיה של חומרים שונים ושל אותו חומר במצבי צבירה שונים, שינוי האנטרופיה בתהליכי התכה ורתיחה, שינוי האנטרופיה במערכת ובסביבה.
  • דיון ברמה מולקולרית וחישוב.
  • עבודה מירבית ושינוי באנרגיה החופשית של המערכת.
  • הקשר :
ΔG° = ΔH°-TΔS°
  • תלות ΔG0 בטמפרטורה
  • חיזוי התרחשות תגובות על פי ΔG0
  • בקרה קינטית ובקרה תרמודינמית