כלכלה לאומית/יעדים ויעילות

על מנת לגרום ליעילות הכלכלה צריך תחילה לקבוע מה היעדים הרצויים להפיק ממנה. כלכלה יעילה היא כזו שמביאה לתוצאות אופטימליות במצב הנתון ע"פ הגדרת היעדים.