כתיבת תווים במחשב/שפת Lilypond/מיקום יחסי של תווים

  • Lilypond מחשבת את המקום של כל תו יחסית למיקומו של התו הקודם. אם אין סימני מיקום כגון פסיק (,) או גרש ('), Lilypond מניחה שהתו נמצא בסביבה של "augmented fourth" או "diminished fifth":
  • אם מתחילים עם דו (C), אז פה-דיאז (F#) ימוקם מעל הדו וסול במול (Gb) ימוקם מתחת לדו:
\relative c''
{
	c2 fis
	c2 ges
}
  • דיאזים ובמולים:
    1. הוספת סימן דיאז (sharp) מתבצעת על ידי הוספת הביטוי "is" לשם התו.
    2. הוספת סימן במול (flat) מתבצעת על ידי הוספת הביטוי "es" לשם התו.
    3. בדומה, דיאז כפול ובמול כפול מתקבלים על ידי isis ו-eses בהתאמה.