כתיבת תווים במחשב/שפת Lilypond/מפתחות, סולמות ומשקלים

מפתחות ומשקלים עריכה

\relative c''
{
	\clef treble
	\time 3/4
	g2.
	
	\clef alto
	\time 6/8
	c,4 c c
	
	\clef tenor
	\time 4/4
	c4 c c c
	
	\clef bass
	\time 12/8
	f,2 f f
}

מפתחות נוספים: violin french soprano mezzosoprano baritone varbaritone subbass percussion tab.


 

כדאי לדעת:

* במקום treble ניתן לכתוב G.
  • במקום alto ניתן לכתוב C.
  • במקום bass ניתן לכתוב F.

אוקטבות עריכה

טרנספוזיציה כלפי מעלה מתבצעת על ידי הסימן ^ וכלפי מטה על ידי _:

\relative c''
{
	\clef "G_8"
	\time 3/4
	g2.
	
	\clef "G^8"
	\time 3/4
	g2.
	
	\clef "G_15"
	\time 3/4
	g2.
}

סולמות עריכה

מילות מפתח: \key \major \minor

\relative c''
{
	\key f \major
	b1
	\key ges \major
	b1
}

קישורים חיצוניים עריכה