כתיבת תווים במחשב/שפת Lilypond/משכים והפסקות

משכים עריכה

  • תווים מנוקדים תמיד יופיעו עם מספר (לדגומה, הכתיב g. אינו תקני).
\relative c''
{
	\clef G
	\time 4/4
	g1
	g2 g
	g4 g g g
	
	\time 3/4
	g2.
	g4. g4.
	
	\time 2/4
	g2
	g4 g
	g4. g8
	g8 g g g
}

הפסקות עריכה

בדומה לתווים, את ההפסקה מסמנים עם האות r.

קישורים חיצוניים עריכה