כתיבת תווים במחשב/שפת Lilypond/צעד ראשון: יהונתן הקטן

הערות התחלה עריכה

 1. מילת המפתח relative מציינת את האוקטבה שבה כותבים.
 2. גרש (') מציין כי התו הוא בדיוק אוקטבה אחת מעל זו שהוגדרה ע"י relative.
 3. שני גרשים ('') - שתי אוקטבות (חשוב: לא לשים גרשיים).
 4. בדומה, פסיק (,) מוריד את התו באוקטבה.
 5. מספר שבא אחרי תו מציין את משכו: 1 - תו שלם; 2 - חצי תו; 4 - רבע תו; וכך הלאה.
 6. אם לא מציינים את משכו של תו, Lilypond משתמשת באופן אוטומטי במשכו של התו הקודם.


 

כדאי לדעת:

* הסימנים המיוחדים גרש (') ופסיק (,) משפיעים על כל התוים שבאים אחריהם, ולכן על מנת לחזור לאוקטבה הרצויה, יש לבטל אותם [הערה 6] על ידי כתיבת פסיק או גרש בתו המיועד.
 • בדומה, יש לבטל מספר על ידי מספר אחר [הערה 6]. אם למשל ביצירה שכתובה במשקל 4/4 רוצים להכניס דו באורך 1/2, ולאחריו רה באורך 1/4 ואז עוד רה באורך 1/4, יש לכתוב: c2 d4 d. כלומר אחרי מספור, התווים יהיו באותו אורך שצוין (1/4), אלא אם יצויין אחרת.
 • ניתן בכל זאת לרשום, למען העקביות, בדרך זו: c2 d4 d4, אך אין בכך צורך.

יהונתן הקטן ב-middle-C עריכה

\version "2.10.33"
\relative c''

{
 \clef treble
 \time 4/4
 \repeat volta 2
	 {
	 g e e2
	 f4 d4 d2
	 }
 \alternative
  {
	 {
		 c4 d e f
		 g g g2
	 }
	 {
		 c,4 e g g
		 c,1
	 }
  }
\bar "||"
 d4 d d d
 d e f2
 e4 e e e
 e f g2
\bar "||"
 g4 e e2
 f4 d d2
 c4 e g g
 c,1
}
 
הפלט אמור להראות כמו בתמונה, רק בלי המלים.