כתיבת תווים במחשב/שפת Lilypond/קשתות ומחברים

קשתות עריכה

  • (משיכה) קשת בין שני תווים זהים מתבצעת על ידי זרקא (~):
    g4~g~g g
    
  • (ארטיקולציה) קשת בין תווים רבים מתבצעת על ידי סוגריים עגולים:
\relative c''
{
	\clef treble
	\key g \major
	\time 6/8

	e16( dis e fis g b, c d e gis, a b)
	c16( e, f g! a c, d e f g a b)
}
 

מחברים עריכה

  1. Lilypond ממקמת מחברים באופן אוטומטי.
  2. ניתן לשלוט באופן ידני על מיקום המחברים על ידי סוגריים מרובעים: c8[ c c c]

קישורים חיצוניים עריכה