כתיבת תווים במחשב/שפת Lilypond/תחביר

אותיות רישיות ואותיות קטנות עריכה

  1. אותיות קטנות מסמלות תווים (a, b, c, d, e, f, g).
  2. אותיות רישיות מסמלות מפתחות (G, C, F).

סוגריים מסולסלות עריכה

  1. כל קטע מוזיקלי צריך להיות מוקף בסוגרים מסולסלות.

מילות מפתח עריכה

  1. מילות מפתח (כגון clef, time) מתחילות בסלאש: \clef

רווחים עריכה

  1. בדומה ללאטך, יש שני מצבים: קיום רווח או אי-קיום רווח. לכמות הרווחים/טאבים/שורות אין משמעות.

הערות עריכה

ניתן להכניס הערות לקוד על ידי הסימן אחוז (%):

  1. Lilypond תתעלם מכל שורה שמתחילה ב-%.
  2. ניתן לכתוב הערות שנמשכות מספר שורות ("בלוק") באופן הבא:
%{ First line of comments...
...followed by a second...
...and terminated by a third. %}