לאטך/ייבוא גרפיקה


עקרונית, לאטך לאטך לא יודעת לטפל ישירות בתמונות: על מנת להציג גרפיקה במסמך, יש ליצור תיבה בגודל המתאים לתמונה המבוקשת.

חבילת graphicx

עריכה

יש להצהיר על החבילה graphicx בתחילת הקובץ:

\usepackage{graphicx}

כללית, יבוא גרפיקה למסמכי לאטך הינו די פשוט, כל עוד הגרפיקה הינה בפורמט מתאים.

סוג המסמך

עריכה

החבילות graphics and graphicsx מזהות אוטומטית אם הועברו הפרמטרים "draft" או "final" בפקודת \documentclass[...]{...}. אם הגדרתם את המסמך כטיוטה (draft), לאטך לא תציג את הגרפיקה אלא רק תציין בכל תיבה את שם הקובץ המתאים. שימוש ב-final יביא להצגת הגרפיקה. ברירת המחדל היא draft.

פורמטי גרפיקה נתמכים

עריכה

פורמט הגרפיקה המתאים תלוי בפלט של הלאטך. עבור פלט פוסט-סקריפט, או PDF שנוצר מפוסט-סקריפט יש להשתמש בפורמט הוקטורי EPS, אשר שימוש נכון בו מניב איכות גרפיקה גבוהה מאוד. עם זאת, שמירת תמונות ראסטריות בפורמט EPS כרוכה בשטח דיסק רב. עבור פלט PDF שנוצר ישירות ע"י שימוש ב- pdfLaTeX, יש להשתמש בפורמט PNG. ניתן להשתמש גם בפורמטים אחרים ע"י שימוש בחבילות מתאימות או ממירים שממירים את הפורמט של התמונות תוך כדי הרצה של לאטך.

פקודת latex

עריכה

תוכנות גרפיקה התומכות ב-EPS:

  • imgtops
  • ניתן לשמור קבצי גרפיקה המיוצרים ע"י תוכנת Matlab בפורמט זה.

ישנן דרכים לייבא גרפיקה בפורמט שאינו EPS, אך דרכים אלו מסובכות יותר מהמרה ל-EPS.

פקודת pdflatex

עריכה

ל-pdflatex מגוון רחב יותר של פורמטים נתמכים:

  • JPG
  • PNG
  • PDF

גם במקרה זה תמצאו את אינקסקייפ, גימפ ו-gnuplot שימושיות.

יבוא גרפיקה למסמך

עריכה

כאשר מבקשים מלאטך לצרף קובץ גרפיקה, מעבירים כפרמטר את שם הקובץ בלבד ללא הסיומת. לכן אם יש לכם באותה תיקייה שמות קבצים זהים עם סיומות שונות, ניתן לומר ללאטך (בתחילת הקובץ) באיזה סדר היררכי לטעון אותם , במידה ויש ריבוי פורמטים:

\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png,.jpg}

פקודת היבוא הינה מהצורה:

\includegraphics[attr1=val1, attr2=val2, ..., attrn=valn]{imagename}

פרמטרים אשר יבואו בתור attr (בתוך הסוגריים המרובעים []):

width=xx רוחב התמונה. העברת פרמטר אחד מתוך השניים ישנה את גודל התמונה תוך שמירה על מנת מימדים קבועה.
height=xx גובה התמונה.
keepaspectratio ניתן להעביר את הפרמטרים "true", "false", אשר אומרים ללאטך אם לשמור על מנת-מימדים קבועה, או לא.
scale=xx הכפלת מימדי התמונה בפקטור נתון.
angle=xx סיבוב נגד כיוון השעון ב-xx מעלות.
trim=l b r t חיתוך התמונה ב-l משמאל, ב-r מימין, ב-b מלמטה וב-t מלמעלה.
clip על מנת ש-trim יעבוד, יש להעביר clip=true.

הגרפיקה תמוקם בתוך "big box", אשר תגרום לפלט להראות רע. לכן כדאי למקם את הגרפיקה בתוך אוביקטים צפים (floating objects).

דוגמאות

עריכה
\includegraphics{chick}

השורה הנ"ל מוסיפה תמונה למסמך. ניתן להקטין אותה על ידי:

\includegraphics[scale=0.5]{chick}

אפשר להיות יותר ספציפיים ולציין במפורש את הגודל:

\includegraphics[width=2.5cm]{chick}

אפשר להשתמש במשתנים כגון רוחב שורה (\linewidth), רוחב טקסט בעמוד (\textwidth) או גובה הטקסט בדף (\textheight) :

\includegraphics[width=0.5\linewidth]{chick}

\includegraphics[width=0.75\textwidth]{chick}

\includegraphics[height=0.75\textheight]{chick}

סיבוב והקטנה:

\includegraphics[scale=0.5, angle=180]{chick}

חיתוך:

\includegraphics[trim = 10mm 80mm 20mm 5mm, clip, width=3cm]{chick}

שימו לב לפרמטר clip, אשר בלעדיו trim לא יעבוד.

תוספות

עריכה
  • הוספת כיתוב לתמונה, ע"י הפקודה:
\includegraphics{imagename}\caption{some text}
  • הוספת תוית לתמונה ע"י הפקודה:
\includegraphics{imagename}\label{some label}

כאשר מוסיפים תוית לתמונה ניתן להוסיף אליה קישור במסמך ע"י:

\ref{some label}

הצהרת ספרית גרפיקה

עריכה

לאטך יודעת לחפש אוטומטית את הקובץ המבוקש במספר תיקיות שונות, אשר תזינו מראש:

\graphicspath{{c:\mypict~1\camera}}
\graphicspath{{/var/lib/images/}}
\graphicspath{{./images/}}
\graphicspath{{images_folder/}{other_folder/}{third_folder/}}

שימו לב:

  • אין להשתמש ברווחים!
  • שימוש במיקום מוחלט (שורות 1,2) פוגע בניידות הקבצים, שכן במחשב אחר כתובת הספריה עלולה להיות שונה. לכן עדיף להשתמש בשמות יחסיים (שורה 3,4)