לאטך/כתיבה בשפות זרות

עברית עריכה

\usepackage[cp1255]{inputenc}
\usepackage[english,hebrew]{babel}
\usepackage{hebfont}
 

שימו לב:

לשמור את הקובץ בקידוד cp1255 ולא יוניקוד!

רוסית (ושפות אירופאיות אחרות) עריכה

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[english, bulgarian]{babel}
 

שימו לב:

לשמור את הקובץ בקידוד יוניקוד!