לאטך/עיצוב

עיצוב גופןעריכה

גודל טקסטעריכה

 

Absolute Point Sizes in Standard Classes
size 10pt (default) 11pt option 12pt option
\tiny 5pt 6pt 6pt
\scriptsize 7pt 8pt 8pt
\footnotesize 8pt 9pt 10pt
\small 9pt 10pt 11pt
\normalsize 10pt 11pt 12pt
\large 12pt 12pt 14pt
\Large 14pt 14pt 17pt
\LARGE 17pt 17pt 20pt
\huge 20pt 20pt 25pt
\Huge 25pt 25pt 25pt


Bold, Italic, Underlinedעריכה

שלושת העיצובים הבסיסיים מתקבלים על ידי:

\textbf{This is bold} and \textit{this is italic}.
\underline{This is a combination of underlined
\textbf{bold} and \textit{italic}}.
This is bold and this is italic. This is a combination of underlined bold and italic.

Emphasisעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הפקודה \emph{text} גורם לטקסט להיות שונה בצורתו מצורת הטקסט מסביבו, ונועד להדגשה.

Roman, Sans Serif, Typewriterעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.\textrm{Roman}
\textsf{Sans Serif}
\texttt{Typewriter}

סגנונות נוספיםעריכה

  שימו לב כי ניתן להציג תווים מיוחדים עם verb ללא שימוש ב-\.

לאטך מגדירה מראש גופנים שונים עבור סגנונות שונים. כל שעלינו לעשות הוא לציין את הסגנון:

  • מכונת כתיבה:
\verb"Verbatim^Text"
ניתן להציג פסקה שלמה ב-verbatim על ידי:
\begin{verbatim} ... \end{verbatim}
  • כתיב נטוי (בצורה שונה מ-italic):
\textsl{Slanted text}
  • אותיות רישיות מוקטנות (Small Caps):
\textsc{Small Caps text}

אקסנטים (accents)עריכה

עיצוב פסקהעריכה

מרכוזעריכה

\begin{center}
This text is centered.
\end{center}

ריווח אופקי ואנכיעריכה

ריווח אנכיעריכה

הצמד \\ מוריד שורה בגודל קבוע מראש. ניתן להשתמש בפקודה \vspace על מנת לרווח במידה ספציפית:

First line
\vspace{3.14in}
Second line
\vspace{3.14cm}
Third line

שימו לב כי ניתן לספק יחידות שונות! יחידות נוספות שניתן להשתמש בהן: mm, em, ex, pt.

לחילופין, ניתן להתשמש בגדלים ידועים:

First line
\smallskip
Second line
\medskip
Third line
\bigskip
Fourth line

יישור דו-צדדיעריכה

הפקודה \vfill (אשר זהה ל-\vspace{\fill}) יוצרת ריווח בין שני קטעים, הממלאה את כל המקום האנכי הזמין, למשל בדף:

Top line of text
\vfill
Bottom line of text

ריווח אופקיעריכה

בדומה לריווח האנכי, אלא שמחליפים vspace ב-hspace ו-vfill ב-hfill.