לטינית/אותו אחד

צורה המורכבת מem + כינוי רומז
sg. pl.
m f n m f n
nom Idem Eadem Idem eīdem eaedem eadem
acc eundem Eandem Idem eōsdem eāsdem eōsdem
gen eiusdem eōrundem eārundem eōrundem
dat eīdem eīsdem
abl eōdem eādem eōdem