פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.Nullius – אף (משהו אחד).

  • nullus est dolor אין אף כאב.
  • Nemo tam ferus est – אף אחד היה פראי