לטינית/כינויים אינטנסיביים

sg. pl.
m f n m f n
Nom. Ipse

עצמי

Ipsa

עצמה

Ipsum

עצמו

Ipsi Ipsae ipsa
ACC ipsum Ipsam ipsum Ipsos ipsas ipsa
Gen ipsius Ipsis Ipsis Ipsis
dat ipsi ipsis
abl Ipso Ipsa Ipso
  • Ipse se necat – הוא בעצמו הורג את עצמו