לטינית/כינוי גוף

1 sg 2 sg 1 pl 2 pl
Nom. ego

אני

tu

את/ה

nos

אנחנו

Vos

אתם

-
-
-
-
-
ACC me

אותי

te

אותך

Nos

אותנו

Vos

אותכם

Gen mei

שלי

tui

שלך

nostri,[1]

nostrum (gen. partitivus) אחד משלנו

Vestri

Vestrum (gen. partitivus) שלכם

dat mihi

לי

tibi

לך

Nobis

לנו

Vobis

לכם

abl me

על ידי

te

על ידך

Nobisאחד

על ידינו

Vobis

על ידיכם

Nostri meminit+gen – הוא זכר אותנו.

  1. ^ V יכולה ליפול בין שני עיצורים. כך למשל במקום novisti נמצא nosti.