לטינית/כינוי רומז

sg. pl.
m f n m f n
Nom. is

זה
הוא

ea

זאת
היא

id

דבר זה

ei (ii) eae ea
ACC eum eam id eos eas ea
Gen ejus eorum earum eorum
dat ei eis (iis)
abl [1]eo ea eo

כינוי גוף רומז מופיע לפני שם העצם. דוגמה:

  • ejus filiae adsunt הבנות של האיש ההוא.
  • Pater filios ejus amat – האבא אוהב את הילדים של ההוא
  1. ^ בדומה למילת שאלה