לטינית/כינוי רמז

Hic, haec, hoc – זה (פה), זאת, הדבר זה
m f n m f n
nom Hic haec hoc Hi Hae haec
Acc Hunc Hanc Hoc Hos Has haec
gen Hujus Horum Harum horum
dat huic His
abl hoc hac hocIste, ista, istud - זה, זאת, הדבר הזה (קרוב + שימוש לגנאי)
m f n m f n
nom Iste Ista istud Isti Istae Ista
Acc Istum Istum Istud Istos Istas Ista
gen istius Istorum Istarum Istorum
dat isti istis
abl isto ista istoIlle, a, ud – זה, זאת, הדבר הזה (רחוק + שבח)
m f n m f n
nom Ille Illa Illud Illi Illae illa
Acc Illum Illam Illud Illos Illas illas
gen Illius illorum illarum illorum
dat illi illis
abl Illo Illa Illo

Hic – ille

עריכה
  1. הקבלה, למשל, Hic liber bonus est ille malus - זה ספר טוב וזה רע.
  2. האחרון (hic, זה שנאמר הכי קרוב) והראשון (ille), למשל,

Ciceronis exitus tam clarus est quam mors Demosthenis. Hic enim in acie cecidit...illius autem caput Antonii milites saeve secuerunt. המוות של קיקרו היה מפורסם כמו המוות של דומוטניס. האחרון (דומונטיס) נפל בקרב...אבל החיילים של אנטוניוס חתכו את הראש של זה השני (קיקרו).