לטינית/מודוס של פועל

  • Ind (indicativus) – מודוס מהפועל "indico", להצביע. הוא מודוס המתאר התרחשויות שיש להם קשר וודאי למציאות, ללא עוררין. כמו למשל עובדות, מעשים שיתממשו ועוד.
  • Coni (Conjunctive)– מודוס המתאר התרחשויות לא מציאותיות או וודאיות, שהקשר שלהן למציאות אינו וודאי. אין fut ב-coni